Łatwiej do SN ze sportowymi dyscyplinarkami. Jest orzeczenie

Do skarg kasacyjnych od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl nie stosuje się tzw. przedsądu. Mają być więc merytorycznie rozpoznane.

Publikacja: 24.04.2024 15:46

Logo Sądu Najwyższego w siedzibie SN Warszawie

Logo Sądu Najwyższego w siedzibie SN Warszawie

Foto: PAP/Leszek Szymański

To sedno najnowszej uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. 

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim (dalej: „Trybunał”) umorzył postępowanie dyscyplinarne względem klubu sportowego. Polski Związek Rugby zaskarżył to orzeczenie do Sądu Najwyższego, pytając w skardze kasacyjnej m.in. czy wspomniany Trybunał ma kompetencję do wiążącej oceny prawidłowości działań organów polskich związków sportowych (w sprawie chodziło o wewnętrzne przepisy szkoleniowe młodzieży i ewentualne sankcje za niedopatrzenia).

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 45d ust. 2 ustawy o sporcie, od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału przysługuje skarga kasacyjna do SN w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności orzeczenia.

Czytaj więcej

Polski Komitet Olimpijski wycofuje się ze zmian. „Zarzucali, że betonujemy PKOl”

Czy Sąd Najwyższy sprawdzi skargę związku sportowego?

W normalnym trybie skargę kasacyjną rozpatruje w pierwszej kolejności jednoosobowo sędzia, który dopuszcza ją (lub nie) do merytorycznego rozpoznania.

Rozpatrując skargę sędzia Oktawian Nawrot powziął jednak wątpliwości które zawarł w pytaniu prawnym do szerszego składu SN: czy w odniesieniu do skargi kasacyjnej od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl na podstawie art. 45d ust. 2 ustawy o sporcie) ten przedsąd ma zastosowanie?

 Dość skąpe orzecznictwo w tej kwestii jest rozbieżne. Z jednej strony są argumenty że skarga kasacyjna jest szczególnym środkiem służącym zwłaszcza interesowi publicznemu, z drugiej akcentuje się prawo każdej osoby do rzetelnego rozpoznania sprawy przez sąd.

W przypadku skargi kasacyjnej od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, Sąd Najwyższy jest pierwszą i jedyną instancją sądową dokonującą kontroli zaskarżonego orzeczenia. Odmowa przyjęcia do rozpoznania takiej skargi w ramach przedsądu skutkować może pozbawieniem strony drogi sądowej, czyli naruszeniem jej konstytucyjnego prawa (co wskazywano podczas rozprawy).

Adwokat Piotr Klepuszewski z kancelarii Klepuszewski Klimczyk i Wspólnicy, autor skargi kasacyjnej, wskazywał nadto, że rozstrzygnięcie SN może udrożnić całą omawianą procedurę i Sąd Najwyższy częściej zajmowałby się orzeczeniami dyscyplinarnymi. 

Czytaj więcej

Paryż 2024. Dlaczego Adidas i BIZUU ubiorą polskich olimpijczyków

Nie można ograniczać prawa do sądu

SN opowiedział się za wyłączeniem w tych sprawach przedsądu. Joanna Lemańska, prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, wskazała w uzasadnieniu, że przedsąd w takich sprawach oznaczałby ograniczenie konstytucyjnego prawa do sądu.

Sąd Najwyższy jest bowiem w tych sprawach jedynym państwowym sądem, a sprawy dyscyplinarne mają wpływ na prawa jednostek.

Sygnatura akt: I NZP 4/23

To sedno najnowszej uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. 

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim (dalej: „Trybunał”) umorzył postępowanie dyscyplinarne względem klubu sportowego. Polski Związek Rugby zaskarżył to orzeczenie do Sądu Najwyższego, pytając w skardze kasacyjnej m.in. czy wspomniany Trybunał ma kompetencję do wiążącej oceny prawidłowości działań organów polskich związków sportowych (w sprawie chodziło o wewnętrzne przepisy szkoleniowe młodzieży i ewentualne sankcje za niedopatrzenia).

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy