fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Kiedy wspólnota mieszkaniowa może zakazać sprzedaży alkoholu - wyrok Sądu Okregowego

Fotolia.com
Wspólnota mieszkaniowa nie może zakazać sprzedaży alkoholu właścicielowi baru tylko dlatego, że jego właściciel nie płaci opłat i ma już spore zadłużenie z tego tytułu.

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wystąpił właściciel lokalu. Domagał się uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej zakazującej sprzedaży alkoholu w prowadzonym przez niego barze. SO uchylił uchwałę. Według niego narusza ona interesy właściciela baru. W opinii sądu wspólnota nadużyła uprawnienia do ochrony interesu swoich członków, nadmiernie ingerując w sposób korzystania z lokalu.

Czytaj także: Uchwała o odległości punktów sprzedaży alkoholu od budynków kultu religijnego musi mieć uzasadnienie - wyrok WSA

Podejmując taką uchwałę zamknęła mu drogę do wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu.

W opinii sądu jest to tym bardziej nieuzasadnione, że w tym samym budynku mieści się inny lokal użytkowy, w którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu, na którą się wspólnota zgodziła.

SO stwierdził, że nie do przyjęcia są również motywy , jakimi kierowała się wspólnota mieszkaniowa przy podejmowaniu tej uchwały. Chciała nią wywrzeć presję na właściciela baru ,by uregulował zaległego w opłatach za nieruchomość wspólną. Tego rodzaju motywacja nie może zostać uznana za uzasadnioną, lecz przeciwnie wskazuje na niedopuszczalną próbę ingerencji wspólnoty w korzystanie z lokalu przez jej członka.

Wspólnota mieszkaniowa może zakazać sprzedaży alkoholu w lokalu tylko, gdy dysponuje dowodami uzasadniającymi wprowadzenie zakazu handlem alkoholem. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje, w jakich przypadkach organ cofa zezwolenie na sprzedaż alkoholu, np. sprzedaż nieletnim, pijanym etc. Zdaniem SO uchwała narusza również prawo własności.

Sygnatura akt I C 130/17

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA