fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

ZUS o uprawnieniach emerytalnych nauczycieli

Fotolia.com
Niektórzy nauczyciele wygaszanych gimnazjów mogą - po rozwiązaniu stosunku pracy - przejść na emeryturę. ZUS przypomina, kiedy przysługuje im takie uprawnienie.

Skorzystanie z uprawnień emerytalnych umożliwia nauczycielom (m.in.  wygaszanych gimnazjów)  art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela  oraz art. 21 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.  Na ich podstawie na emeryturę mogą przejść nauczyciele, którzy:

- przed 2009 r. pracowali przynajmniej 30 lat, w tym 20 lat wykonywali pracę nauczycielską w szkolnictwie, a nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – pracowali przynajmniej 25 lat, w tym 20 lat wykonywali pracę nauczycielską w szkolnictwie specjalnym (art. 88 ust. 2a ustawy z  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela)

oraz

- przed 1 października 2017 r. osiągnęli obniżony wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), a nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, odpowiedniego dla daty urodzenia ubezpieczonego,

albo

- od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek obniżony, czyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

- jeżeli do 31 sierpnia 2018 r. rozwiążą stosunek pracy na swój wniosek albo ich stosunek pracy zostanie rozwiązany lub wygaśnie z przyczyn dotyczących pracodawcy (art. 20 ust. 1, 5c i 7 Karty Nauczyciela).

Aby skorzystać z tych uprawnień, nauczyciele muszą zgłosić wniosek o emeryturę do 31 sierpnia 2018 r. (art. 21 ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw)

Kto jeszcze może skorzystać z uprawnień emerytalnych z Karty Nauczyciela? Nauczyciele mogą przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela również wtedy, gdy ich stosunek pracy zostanie rozwiązany lub wygaśnie, ponieważ nie mogą być zatrudnieni w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 ze względu na zmiany organizacyjne, które spowodują wygaszenie kształcenia w gimnazjum (w okolicznościach określonych w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe; Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że okoliczności rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy związane z wygaszaniem kształcenia w gimnazjum można uznać za tożsame z okolicznościami dotyczącymi pracodawcy, które określa Karta Nauczyciela (art. 20 ust. 1, 5c i 7 Karty Nauczyciela).

Oznacza to, że nauczyciel, z którym zostanie rozwiązany stosunek pracy lub którego stosunek pracy wygaśnie do 31 sierpnia 2018 r. w związku z wygaszaniem kształcenia w gimnazjum i który złoży wniosek o emeryturę z Karty Nauczyciela do 31 sierpnia 2018 r. – też nabędzie uprawnienia do emerytury nauczycielskiej na podstawie Karty Nauczyciela (art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379), o ile spełnił pozostałe warunki wymagane do przyznania tej emerytury.

ZUS wyjaśnia jednocześnie, że emeryturę nauczycielską może przyznać na podstawie Karty Nauczyciela wyłącznie nauczycielowi, który ma rozwiązane wszystkie stosunki pracy w charakterze nauczyciela.

A co w przypadku, gdy nauczycielowi przyznano już emeryturę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego?

- Emeryturę z Karty Nauczyciela możemy przyznać wyłącznie tym nauczycielom, którym nie przyznaliśmy emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, obniżonego lub podwyższonego. Nauczyciel nie może więc uzyskać emerytury z Karty Nauczyciela, jeżeli ma już ustalone prawo do emerytury powszechnej - stwierdza ZUS.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA