fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie dyscyplinarne policjantów: czy nieodebranie przesyłki oznacza jej doręczenie

www.sxc.hu
Orzeczenie dyscyplinarne zostało wysłane do funkcjonariusza pocztą. Drugie awizowanie przesyłki nastąpiło 18 października. Policjant nie odebrał go do 24 października i zostało ono odesłane do nadawcy. Czy można przyjąć, że pismo zostało prawidłowo doręczone?
Nie.

Jak uznał bowiem WSA w Rzeszowie (II SA/Rz 122/13), do którego sprawa ta trafiła, przyjęcie przez organ, że kwestionowane przez odwołującego się orzeczenie zostało mu doręczone 24 października, a tym samym termin do wniesienia odwołania upłynął 31 października, nie jest prawidłowe. Przy takim ustaleniu nie uwzględniono bowiem podstawowej dla wszystkich procedur państwowych reguły wyrażonej w art. 123 k.p.k., zgodnie z którą do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin. Dlatego sąd przyznał rację funkcjonariuszowi, któremu odmówiono przyjęcia odwołania ze względu na przekroczenie terminu na jego wniesienie, uznając, że do biegu terminu nie należało wliczyć dnia powtórnego awizowania przesyłki, czyli 18 października. W rezultacie – zdaniem sądu – biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne, doręczenie przesyłki mogłoby nastąpić 25 października.

Doręczenie zastępcze jednak nie nastąpiło w tym dniu, albow...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA