Mieszkaniowe

Oddaj mieszkanie, dostaniesz rentę

Z reguły służebność osobista mieszkania ustanawiana jest w ramach umowy o dożywocie lub odpłatnej renty
Fotolia.com
Senior oddaje mieszkanie za rentę dożywotnią. Czy będzie mógł żyć w tym lokalu aż do śmierci?

Służebność osobista gwarantuje, że senior będzie mógł zamieszkiwać w swoim domu aż do śmierci. Czym jest ten rodzaj służebności, w jaki sposób można ją ustanowić, czy można się jej zrzec?

Mówi Małgorzata Rosińska, kierownik Działu Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM:

- Służebność osobista to jedno z ograniczonych praw rzeczowych, wymienione w Kodeksie cywilnym. Z reguły jej treść sprowadza się do zagwarantowania uprawnionemu dożywotniego korzystania z mieszkania lub domu. Cechą charakterystyczną służebności jest jej indywidualny charakter: ustanawiana jest na rzecz konkretnej osoby fizycznej i wygasa najpóźniej z chwilą jej śmierci.

Przedmiotem służebności może być wyłącznie nieruchomość. Bezwzględny charakter służebności osobistej powoduje, że jest ona skuteczna względem właściciela nieruchomości obciążonej, jak również względem wszystkich innych podmiotów, którym nie przysługuje prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej skuteczne względem uprawnionego z tytułu tej służebności.

Służebność osobista mieszkania powstaje z reguły w drodze umowy zawartej między właścicielem nieruchomości a osobą, na rzecz której prawo to ma zostać ustanowione.

Może mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Ta pierwsza forma jest obłożona podatkiem od spadków i darowizn według stawek i zasad wskazanych w tej ustawie. Co istotne roczną wartość służebności ustala się jako 4 proc. wartości całej obciążonej nieruchomości. Jeżeli służebność została ustanowiona na czas nieokreślony lub na czas życia uprawnionego, wówczas roczną wartość należy pomnożyć przez 10. Jeżeli prawo to zostanie ustanowione na krótszy okres czasu – wartość służebności mnożymy przez odpowiednią liczbę lat lub ich części.

Odpłatna służebność osobista mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W tym przypadku podstawę opodatkowania stanowi wartość świadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione. Z zastrzeżeniami przewidzianymi w tej ustawie, stawka podatku wynosi 1 proc.

Czy można się zrzec służebności osobistej? Uprawniony z tytułu służebności osobistej mieszkania w każdej chwili może ze swego prawa zrezygnować. Wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej.

Z reguły służebność osobista mieszkania ustanawiana jest w ramach umowy o dożywocie lub renty odpłatnej stanowiąc bardzo ważny element tej umowy.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL