fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Członkowie SKOK Wołomin nie mogą płacić podwójnie

Fotolia.com
Syndyk masy upadłości uznał, że każdy członek kasy oszczędnościowo- -kredytowej zobowiązany jest do dopłaty 100 proc. wartości posiadanych i opłaconych udziałów. To nieuzasadnione – twierdzi prokuratura.

„Dochodzenie od członków SKOK Wołomin roszczeń związanych z ich odpowiedzialnością za straty kasy do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów są nieuzasadnione" – pisze Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego, do sędziego komisarza, który sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka. Prokurator pisze do sędziego komisarza, bo sprawuje on nadzór zarówno pod kątem legalności, jak i celowości czynności. Sędzia taki może udzielać wskazówek i wydawać polecenia, a w szczególności zwracać uwagę syndykowi na popełnione przez niego uchybienia.

Pismo trafiło właśnie do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Chodzi o aferę związaną z działalnością Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Do rozwikłania sprawy powołano w prokuraturze dwa specjalne zespoły. Jeden w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga, drugi w PO w Gorzowie Wielkopolskim. Kiedy więc do śledczych dotarła informacja o żądaniach syndyka, polecili dokonanie szczegółowej analizy tej sprawy oraz stanu prawnego. Ta wykazała, że syndyk nie ma kompetencji do podejmowania takich działań. Skoro bowiem walne zgromadzenie nie podjęło we właściwym czasie po zakończeniu okresu obrachunkowego stosownej uchwały, to po stronie członków SKOK Wołomin nie powstało zobowiązanie do pokrycia strat w kasie SKOK w 2014 r.

Syndyk swoją decyzją nie może zastępować uchwały walnego zgromadzenia. W konsekwencji nie może zobowiązywać członków SKOK do wpłacenia podwójnych udziałów na pokrycie strat w kasie w 2014 r – uzasadnia prokuratura. W swoim piśmie wskazuje, że zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym kompetencja syndyka obejmująca zarządzanie, korzystanie i rozporządzanie mieniem upadłego dotyczy tylko tego mienia, które stanowiąc masę upadłości, służy poprzez jej likwidację zaspokojeniu wierzycieli, których wierzytelności zostały umieszczone na liście. Likwidacja masy upadłości następuje co do zasady poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, poprzez sprzedaż nieruchomości i ruchomości oraz poprzez ściągnięcie wierzytelności.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA