Tag:

Upadłość

Powiązane

Bankructwo

Skutki naruszenia obowiązków przez upadłego w postępowaniu upadłościowym

Głównym obowiązkiem upadłego jest współpraca z syndykiem masy upadłości. Jeśli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek, albo uchybia swoim obowiązkom, sędzia-komisarz może zastosować wobec niego środki przymusu.

Czy syndyk ma legitymację wyłączną dla skargi pauliańskiej

W ramach postępowania upadłościowego wyłączona jest możliwość indywidualnego zaspokojenia się przez wierzyciela z przedmiotu ubytku z masy upadłości.

Ogłoszenie upadłości wpływa na obowiązki księgowe

Czasami przedsiębiorcy, którzy popadli w tarapaty finansowe, nie mogą zamknąć firmy z powodu powstałych długów. Wtedy wyjściem staje się ogłoszenie upadłości. Jak wpływa to na obowiązki księgowe?

Wpływ ogłoszenia upadłości na zawarte umowy

Przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, zawiera różne umowy z kontrahentami – m.in. zlecenia, najmu, dzierżawy, pożyczki czy kredytu. Co się stanie z tymi umowami po ogłoszeniu jego upadłości? Jakie uprawnienia z tytułu umów przysługują kontrahentom upadłego?

PPK: upadłość pracodawcy nie przekreśla możliwości dalszego oszczędzania

W razie ogłoszenia upadłości firmy zaprzestaje ona finansowania wpłat do PPK. Jednak uczestnik PPK może zadeklarować dalsze finansowanie swoich wpłat. Ma też prawo później zmienić zdanie.

Co dzieje się z licencjami, gdy przedsiębiorca jest w upadłości?

Umowy licencji pozostają skuteczne po ogłoszeniu upadłości, ale postępowanie upadłościowe ma wpływ na prawa z nich wynikające. Istotne jest to, czy upadłość ogłaszana jest w stosunku do licencjodawcy, czy licencjobiorcy.

Transfer nieruchomości obciążonej hipotecznie – skutki dla wierzyciela

Zaspokojenie z nieruchomości przez wierzyciela zarówno pauliańskiego, jak i hipotecznego, następuje w drodze sprzedaży likwidacyjnej.

Druga szansa dla firm w tarapatach, czyli restrukturyzacja zapobiegawcza

Firmy zagrożone upadkiem będą mogły skorzystać z systemu wczesnego ostrzegania, o ile zostanie on właściwie zbudowany – przewiduje Paweł Kuglarz, radca prawny, ekspert Komisji Europejskiej ds. upadłościowych.

Bankructwo pozorne jako narzędzie pokrzywdzenia wierzyciela

Zdarza się, że dłużnik doprowadza swoją sytuację finansową do stanu niewypłacalności lub upadłości. Kiedy takie działanie można uznać za czyn zabroniony? W jaki sposób bankructwo pozorne jest wykorzystywane jako narzędzie pokrzywdzenia wierzyciela? I dlaczego jest niebezpieczne w obrocie gospodarczym?

Tenczynek Dystrybucja upadnie? Sąd nie dał się zwieść argumentom Palikota

Sąd odrzucił kolejny już wniosek o otwarcie postępowania układowego dla spółki Tenczynek Dystrubucja, należącej do Janusza Palikota. Zdaniem sądu, to „odbyłoby się z pokrzywdzeniem wierzycieli”, a tych jest aż… 3729.