Tag: Upadłość

Powiązane

Bankructwo

Informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Od 1 grudnia 2021 r. możliwe jest wnoszenie i doręczanie pism oraz dokumentów przez system teleinformatyczny – Krajowy Rejestr Zadłużonych, wgląd w akta sprawy online, a także do katalogu formularzy, które mają ułatwić sporządzanie pism w poszczególnych postępowaniach.

Pracownicy sprzedanej upadłej firmy zostaną bez ochrony

Nabycie upadającego przedsiębiorstwa nie zawsze oznacza przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę. Nie ma on wtedy obowiązku gwarancji zachowania dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Bezskuteczność z mocy prawa, ale syndyk pozywać musi

Osoba, która nabyła majątek od dłużnika, będzie miała możliwość w pełni skorzystać z gwarancji procesowych i dążyć do utrącenia tezy syndyka, według której czynność dokonana przez osobę trzecią z dłużnikiem spełniała przesłanki bezskuteczności.

Wdrożenie dyrektywy drugiej szansy – możliwy kierunek zmian

Wprowadzenie regulacji ustawowej zakreślającej czas, na który zostaje przyznana ochrona dłużnikowi stanowi tylko jeden z elementów niezbędnych do wdrożenia postanowień dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości. Drugim jest zapewnienie zastosowania regulacji w praktyce. Do uchwalenia polskich regulacji pozostało niewiele czasu.

Kuś: Rząd musi znaleźć pieniądze na programy pomocowe

To dobry mechanizm ale jak to w każdym mechanizmie, diabeł tkwi w szczegółach – mówił Grzegorz Kuś, dyrektor w PwC o tymczasowych kryzysowych ramach prawnych przyjętych przez Komisję Europejską, które dają państwom członkowskim możliwość przyznawania pomocy dla firm, które ucierpią w wyniku wojny w Ukrainie.

Pre-pack – nabycie aktywów upadającego przedsiębiorstwa

Za sprawą nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, która weszła w życie 1 grudnia 2021 r., poprawiła się sytuacja potencjalnego nabywcy majątku niewypłacalnego dłużnika w ramach przygotowanej likwidacji – m.in. rozszerzono katalog form wniesienia wadium w takim postępowaniu.

Martyna Antosiewicz-Zając: Kolejne ułatwienia w restrukturyzacji

Dłużnik zyska ochronę przed egzekucją co do wierzytelności objętych układem.

Jak ustawa deweloperska wpłynie na postępowanie upadłościowe

Nowa ustawa deweloperska, która wejdzie w życie w 1 lipca 2022 roku wprowadza instrumenty mające skuteczniej chronić interesy potencjalnych nabywców nieruchomości deweloperskich. Mają one eliminować ryzyko utraty wpłacanych przez nich środków gdyby doszło do upadłości przedsiębiorcy.

Polski Ład i droga energia zamykają firmy

W lutym 2022 r. działalność zamknęło lub zawiesiło o ponad 10 tys. więcej firm niż przed rokiem. To efekt składki zdrowotnej oraz wysokich rachunków za gaz i prąd.

Niewypłacalności w Polsce, Niemczech, Francji i Wlk. Brytanii – jakie prognozy?

KUKE - ubezpieczyciel transakcji handlowych polskich przedsiębiorców - spodziewa się coraz większej liczby upadłości w kraju. A jak wygląda to w innych najważniejszych gospodarkach europejskich?