Tag: Upadłość

Piotr Bogdanowicz: Chaos w sądach się pogłębia

Wezwanie I Prezes Sądu Najwyższego do sędziów, by uznali legalność swych nowych kolegów nie załatwiło sprawy, a kwestionowanie powołań sędziowskich dopiero się zacznie.

Jakie zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym od 1 grudnia?

Uproszczona restrukturyzacja jest dostępna dla przedsiębiorców na dotychczasowych zasadach do 30 listopada 2021 roku. Od 1 grudnia wchodzą w życie ważne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym.

Strata wyższa niż połowa kapitału zakładowego

Obowiązek dotyczący zwołania zgromadzenia wspólników w sytuacji powstania straty przewyższającej połowę wartości kapitału zakładowego jest często przez firmy pomijany.

Marek Domagalski: Upadłość konsumencka – droga do oddłużenia

Sądy kojarzone są z dochodzeniem sprawiedliwości, np. odszkodowania, lub z obroną przed takimi roszczeniami, zwłaszcza niezasadnymi. Drogą do ograniczenia lub w ogólne uwolnienia się od długów jest dla zwykłych ludzi, a w pewnych wypadkach przedsiębiorców (po zakończeniu działalności), upadłość konsumencka.

Cezary Zalewski: Skokowy wzrost liczby upadłości konsumenckich

Restrukturyzacje i upadłości przynoszą pozytywne efekty, ale ani przedsiębiorcy, ani konsumenci nie mogą zaszczepić się przeciw popadnięciu w tarapaty finansowe – wskazuje sędzia Cezary Zalewski, wieloletni szef warszawskiego sądu upadłościowo-restrukturyzacyjnego.

Upadłość konsumencka: Oddłużenie jest priorytetowe

Upadłość konsumenta to przede wszystkim umorzenie długów. A dopiero jeśli to jest możliwe, zaspokojenie wierzycieli.

Egzekucja i odpowiedzialność członków zarządu beneficjenta

Żądanie ze strony instytucji zwrotu dotacji bardzo często ma istotny wpływ na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, a nawet może doprowadzić do jego niewypłacalności, a w dalszej kolejności upadłości. Gdy egzekucja okaże się bezskuteczna, odpowiedzialność majątkową poniosą członkowie zarządu beneficjenta.

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne od 1 grudnia 2021 będą elektroniczne

Zmiany, które zaczną obowiązywać 1 grudnia 2021 r. mają ograniczyć czynności sądu i sekretariatu związane z wydawaniem odpisów z akt oraz zapewnić większą transparentność prowadzonych postępowań.

Uproszczona restrukturyzacja: jak bronić się przed nieuczciwym dłużnikiem?

Część przedsiębiorców wykorzystuje uproszczoną restrukturyzację do pokrzywdzenia wierzycieli. Co można zrobić, by odzyskać swoje należności od dłużnika, w stosunku, do którego obwieszczono o wszczęciu takiego postępowania?

Zmiany w pozasądowej restrukturyzacji

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne obowiązuje do końca listopada 2021 r. Po tym terminie wejdą w życie przepisy pozwalające na przeprowadzenie, równie szybko i bez udziału sądu, postępowania o zatwierdzenie układu.