Tag: Upadłość

Powiązane

Bankructwo

Prawo upadłościowe: nowa dyrektywa jest potrzebna

Polska potrzebuje usprawnienia postępowań upadłościowych, a Europa harmonizacji prawa upadłościowego – mówi Paweł Kuglarz, radca prawny.

Prawnik: Gdyby nie sankcje, Go Sport by nie upadł

Pracownicy na pewno zostaną zaspokojeni – mówi mec. Bartosz Sierakowski, doradca restrukturyzacyjny, kancelaria Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.

Uprawnienia zarządu upadłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłoszenie upadłości, choć istotnie wpływa na sposób funkcjonowania spółki z o.o., nie wygasza jej organów, ani nie zmienia stosunków właścicielskich. Członkowie zarządu nie tracą swych mandatów, a wspólnicy zachowują udziały. Jednak ich wpływ na sprawy spółki ulega znacznemu ograniczeniu.

Przedsiębiorcy są mniej elastyczni

Aby uniknąć większej liczby procesów sądowych lub upadłości, właściciele firm powinni korzystać z postępowań restrukturyzacyjnych – mówi Cezary Zalewski, sędzia gospodarczy, kiedyś upadłościowy z Warszawy.

Spółka niewypłacalna? Zarząd musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Odpowiedzialność członka zarządu na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych ma charakter deliktowy, gdyż oparta jest na zasadzie winy i pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z wyrządzoną przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw spółki szkodą.

Nie da się szybko zakończyć kontraktu, gdy stroną jest upadły

Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne. Podobne zasady dotyczą postępowań restrukturyzacyjnych.

Upadłość najemcy to problem dla wynajmującego nieruchomość

Syndyk wstępuje w stosunek najmu zawarty przez upadłego i ma ściśle określone przepisami uprawnienia. W zależności od tego czy przedmiot umowy został już wydany upadłemu, czy też nie, może albo od umowy odstąpić albo ją wypowiedzieć.

Czy wierzyciel powinien ustanowić hipotekę tuż przed bankructwem kontrahenta?

Tarapaty finansowe dłużnika często oznaczają dla jego kontrahentów trudności z odzyskaniem należnych im środków. Jeżeli zobowiązany nie ma dość majątku, by zaspokoić z niego wszystkich swoich wierzycieli, to pozycja poszczególnych uprawnionych będzie zależna w dużej mierze od tego, czy zawczasu ustanowili zabezpieczenie spłaty swoich wierzytelności.

Pieniądze unijne bez przywilejów. TSUE o masie upadłości

Prawo UE nie zobowiązuje do wyłączenia z masy upadłości kwot płaconych w programie współfinansowanym z budżetu Unii – to sedno czwartkowego wyroku TSUE.

Restrukturyzacja i upadłość w grupie spółek – nowe zasady

Po 13 października 2022 roku podmioty należące do grupy spółek będą musiały każdorazowo weryfikować możliwość wystąpienia stanu zagrożenia niewypłacalnością lub stanu niewypłacalności w spółce zależnej w oparciu o opinie prawników oraz ekonomistów. Jeżeli spółka zależna stanie się niewypłacalna, krąg podmiotów odpowiedzialnych może się zmienić.