Tag:

Upadłość

Powiązane

Bankructwo

Modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw

Prowadzenie działalności gospodarczej jest obecnie obarczone znaczącym ryzykiem. Szybkie zmiany gospodarcze, polityczne i społeczne stawiają przed spółkami wiele możliwości, ale są jednocześnie znaczącym wyzwaniem, niejednokrotnie skutkującym zakończeniem funkcjonowania. W dzisiejszych czasach ważne jest, aby poza szukaniem nowych możliwości rozwoju, kontrolować także sytuację przedsiębiorstwa w kontekście zdolności do kontynuowania działalności.

Bezskuteczność czynności z udziałem upadłego

Przepis art. 127 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze swoją dyspozycją obejmuje bezskuteczność w stosunku do masy upadłości tylko określonych czynności prawnych (umów i jednostronnych czynności prawnych) w sposób ważny i skuteczny, dokonanych przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie dotyczy zaś innych zdarzeń prawnych (deliktów, bezpodstawnego wzbogacenia, nienależnego świadczenia), które stanowiły źródło jego świadczenia

O czym warto pamiętać przy ogłaszając upadłość

O czym powinien pamiętać menedżer przed złożeniem wniosku?

Gospodarcza hekatomba. Lawinowo przybędzie padających firm

W 2024 r. w Polsce trzykrotnie więcej firm ogłosi niewypłacalność niż w 2019 r. – wynika z prognoz Allianz Trade. To kilkakrotnie większy skok niż w którymkolwiek ze 41 państw z listy. To w dużej mierze efekt zmiany przepisów.

Upadłość pracodawcy zwalnia go z wpłat na PPK

Pracodawca nie może obniżyć swojej wpłaty podstawowej za uczestnika pracowniczego planu kapitałowego. W przepisach wymieniono jednak sytuacje, gdy w ogóle jej nie finansuje.

Odpowiedzialność członków zarządu w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Zainicjowanie postępowania o zatwierdzenie układu nie chroni członków zarządu przed odpowiedzialnością za niezłożenie wniosku upadłościowego w terminie. Projektowane zmiany taką ochronę zapewnią – od daty obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

Kiedy firmie grozi zarząd przymusowy

Ten szczególny rodzaj zabezpieczenia nie może być stosowany seryjnie.

Upadłość czy likwidacja

Przyczyny podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, skutkującej otwarciem likwidacji, mogą być różne. Nie muszą odnosić się do sytuacji finansowej.

Problematyczna „osoba trzecia” i dług upadłego

Co w sytuacji, gdy zastawnika lub hipotekariusza, będącego zarazem wierzycielem upadłego, spłaci osoba trzecia?