Tag: Bankructwo

Nie da się szybko zakończyć kontraktu, gdy stroną jest upadły

Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne. Podobne zasady dotyczą postępowań restrukturyzacyjnych.

Upadłość najemcy to problem dla wynajmującego nieruchomość

Syndyk wstępuje w stosunek najmu zawarty przez upadłego i ma ściśle określone przepisami uprawnienia. W zależności od tego czy przedmiot umowy został już wydany upadłemu, czy też nie, może albo od umowy odstąpić albo ją wypowiedzieć.

Musk ostrzega przed bankructwem Twittera. Exodus reklamodawców i dyrektorów

Elon Musk po raz pierwszy od przejęcia Twittera zasugerował, że platforma społecznościowa może zbankrutować. Coraz więcej reklamodawców zawiesza raklami w tym medium, a kolejni dyrektorzy opuszczają Twittera.

Czy wierzyciel powinien ustanowić hipotekę tuż przed bankructwem kontrahenta?

Tarapaty finansowe dłużnika często oznaczają dla jego kontrahentów trudności z odzyskaniem należnych im środków. Jeżeli zobowiązany nie ma dość majątku, by zaspokoić z niego wszystkich swoich wierzycieli, to pozycja poszczególnych uprawnionych będzie zależna w dużej mierze od tego, czy zawczasu ustanowili zabezpieczenie spłaty swoich wierzytelności.

Pieniądze unijne bez przywilejów. TSUE o masie upadłości

Prawo UE nie zobowiązuje do wyłączenia z masy upadłości kwot płaconych w programie współfinansowanym z budżetu Unii – to sedno czwartkowego wyroku TSUE.

Restrukturyzacja i upadłość w grupie spółek – nowe zasady

Po 13 października 2022 roku podmioty należące do grupy spółek będą musiały każdorazowo weryfikować możliwość wystąpienia stanu zagrożenia niewypłacalnością lub stanu niewypłacalności w spółce zależnej w oparciu o opinie prawników oraz ekonomistów. Jeżeli spółka zależna stanie się niewypłacalna, krąg podmiotów odpowiedzialnych może się zmienić.

Kiedy zgłosić wniosek o upadłość spółki?

Ustalenie terminy złożenia wniosku upadłościowego lub restrukturyzacyjnego jest szczególnie ważne dla członków zarządu - w ten sposób mogą zwolnić się z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Składki na NFZ a wspólnicy spółki jawnej w upadłości

Spółka jawna ma odrębną podmiotowość prawną od osób fizycznych ją tworzących. Jej niewypłacalność lub ogłoszenie upadłości, nie jest równoznaczne z niewypłacalnością jej wspólników czy automatycznym postawieniem ich w stan upadłości. Okoliczności dotyczące spółki mają jednak wpływ na prawa lub obowiązki tych wspólników.

Skandynawskie biuro podróży Detur kasuje czartery. Klienci wyrzucani z hoteli

Mający już wcześniej kłopoty skandynawski Detur ogłosił nagle w sobotę, że anuluje wszystkie imprezy czarterowe do końca roku. W Turcji setki jego klientów ze Szwecji, Danii i Norwegii musiało opłacić sobie drugi raz noclegi, niektórzy zostali wyrzuceni z hoteli.

Likwidacja zakładu pracy odbiera ochronę młodej matce

Już samo rozpoczęcie procedury likwidacji zakładu pracy pozwala wypowiedzieć umowę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Pracodawca nie musi czekać do zakończenia tego procesu.