Tag:

Syndyk

Powiązane

Bankructwo

Kuglarz, Kaliński: Czy maszyna zastąpi człowieka? Refleksje o powoływaniu syndyka

To na tyle poważna kwestia, że powinna być przedmiotem szczegółowych analiz.

Bezskuteczność z mocy prawa, ale syndyk pozywać musi

Osoba, która nabyła majątek od dłużnika, będzie miała możliwość w pełni skorzystać z gwarancji procesowych i dążyć do utrącenia tezy syndyka, według której czynność dokonana przez osobę trzecią z dłużnikiem spełniała przesłanki bezskuteczności.