Tag: Kredyty

Nowy wskaźnik referencyjny stał się faktem – WIRD zastąpi WIBOR

Kwestia zastąpienia wskaźnika WIBOR alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym została przesądzona.

Zapaść kredytów hipotecznych. „Przeradza się powoli w apokalipsę”

Na rynku kredytowym kryzys widać bardzo wyraźnie. Zapaść na rynku kredytów mieszkaniowych.

TSUE: Nieuczciwy kredytobiorca musi się liczyć z konsekwencjami

Sąd zobowiązany jest do oceny złej wiary banku i w odpowiednim stopniu obciążenia go kosztami postępowania, które konsument zmuszony był ponieść w celu dochodzenia praw przyznanych mu dyrektywą konsumencką.

SN: Stowarzyszenie może skarżyć banki w sprawach sądowych frankowiczów

Organizacja społeczna może wziąć udział w postępowaniach sądowych, nie musi mieć tego zadania wpisanego w statucie.

Popyt na kredyty hipoteczne mocno ostudzony

Wysokie stopy i rekomendacja KNF zmieniająca sposób wyliczania zdolności kredytowej, stanęła wielu Polakom na drodze do kapitału na nieruchomość.

Wakacje kredytowe rządowe i bankowe. Które mają pierwszeństwo w bankach

Jeśli posiadacz kredytu hipotecznego korzysta z czasowego zawieszenia spłaty rat, które wynika z umowy z bankiem, a chce skorzystać z rządowych wakacji kredytowych, to te ostatnie mają pierwszeństwo.

Bank narzucił kurs franka, Ziobro stanął w obronie frankowiczów

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną dotyczącą umowy kredytu złotowego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. Jego zdaniem doszło do naruszenia konstytucyjnych zasad i praw człowieka oraz rażącego naruszenia prawa.

Ograniczony status konsumenta w sporze frankowym

Jeśli cel umowy jest biznesowy w jakiejkolwiek części, to umowę potraktować należy jako niekonsumencką w całości. Nie zmienia tego fakt, że jedną ze stron umowy jest małżonek-konsument, który pozostaje we wspólności ustawowej z przedsiębiorcą – uznał Sąd Najwyższy.

Frankowicze ponownie górą. Ważny wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził kilka kwestii w sprawach frankowych: zakaz poprawiania umowy i korzystne zasady przedawnienia dla roszczeń.

Waldemar Gontarski: Frankowicze po wyroku TSUE mają powód do zadowolenia

Co do zasady, jeśli sąd stwierdza nieuczciwość klauzul walutowych, cała umowa jest nieważna. Dzieje się tak, gdyż usunięcie z umowy klauzuli nieuczciwej sprawia, że kredyt „frankowy” przestaje być frankowym.