Tag: Kredyty walutowe

Powiązane

Kredyty

Ciężar frankowy dla banków

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie kredytów w CHF zapadnie być może za rok. Tymczasem banki zawiązują coraz większe rezerwy na ten cel.

TSUE zbada, co z kapitałem frankowiczów

W środę rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości UE, która wyjaśni, czy za korzystanie z kredytu na podstawie nieważnej umowy należy się bankowi wynagrodzenie.

Przymusowa restrukturyzacja pułapką dla frankowiczów

Przymusowa restrukturyzacja została przeprowadzona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w taki sposób, że stracą na tym „frankowicze”. Kiedy po wielu latach batalii sądowych kredytobiorcy namówieni na skrajnie ryzykowne kredyty zaczęli wygrywać, przed nimi władze stworzyły kolejny problem. BFG przeprowadził operację w taki sposób, aby wszystkie w miarę dochodowe części biznesu przenieść do nowej spółki utworzonej wspólnie z kilkoma bankami komercyjnymi, a część związaną z udzielaniem toksycznych kredytów pozostawić bez żadnego majątku w banku – kadłubku.

Masowe procesy z frankowiczami mogą działać na szkodę udziałowców banków

Mnożąc niepotrzebne sprawy, banki narażają się na liczne przegrane – ocenia Marek Skrobacki, radca prawny, pełnomocnik konsumentów w sporach z bankami.

Banki masowo atakują klientów frankowych

O szansach roszczeń o zwrot kapitału i wynagrodzenie zadecydują wyroki unijnego Trybunału – twierdzą prawnicy. Teraz banki pozywają frankowiczów

SN: Stowarzyszenie może skarżyć banki w sprawach sądowych frankowiczów

Organizacja społeczna może wziąć udział w postępowaniach sądowych, nie musi mieć tego zadania wpisanego w statucie.

Bank narzucił kurs franka, Ziobro stanął w obronie frankowiczów

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną dotyczącą umowy kredytu złotowego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. Jego zdaniem doszło do naruszenia konstytucyjnych zasad i praw człowieka oraz rażącego naruszenia prawa.

Ograniczony status konsumenta w sporze frankowym

Jeśli cel umowy jest biznesowy w jakiejkolwiek części, to umowę potraktować należy jako niekonsumencką w całości. Nie zmienia tego fakt, że jedną ze stron umowy jest małżonek-konsument, który pozostaje we wspólności ustawowej z przedsiębiorcą – uznał Sąd Najwyższy.

Ważny wyrok TSUE w sprawie polskich kredytów frankowych

Jeśli konsument się temu sprzeciwia, sąd nie może zastąpić nieuczciwego postanowienia umownego dotyczącego kursu wymiany przepisem dyspozytywnym prawa krajowego. A jeżeli umowa kredytu nie może dalej obowiązywać bez tego postanowienia, należy stwierdzić jej bezwzględną nieważność - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie kredytu hipotecznego denominowanego w obcej walucie.

Marek Domagalski: Formalizm nie może blokować dostępu do sądów

Sędziowie powinni pamiętać, że prawo do rozpatrzenia sprawy jest ważniejsze niż np. opłata sądowa czy poświadczenie dokumentu (dowodu) w ściśle określonym terminie.