fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pracodawca może czynnie uczestniczyć w kontroli inspekcji pracy

www.sxc.hu
Pracodawca może i powinien czynnie uczestniczyć w każdym etapie postępowania prowadzonego przez inspektora pracy. Lepiej też, aby wniósł swoje uwagi do protokołu pokontrolnego.

Postępowanie kontrolne realizowane przez inspektora PIP toczy się według zasad wynikających z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 640, dalej: ustawa o PIP). Znajomość reguł, jakimi rządzi się kontrola, pozwala ją przeżyć szybciej i bez niepotrzebnych nieporozumień.

Wejście bez ograniczeń

Artykuł 23 ustawy o PIP gwarantuje inspektorowi prawo swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

Przykład

U pracodawcy, producenta wyrobów betonowych, zdarzył się ciężki wypadek przy pracy. Zawiadomił o tym właściwy okręgowy inspektorat pracy. Do zbadania wypadku wyznaczono inspektora sekcji wypadkowej. Pracodawca musi mu zapewnić swobodny wstęp do zakładu i poruszanie się po jego terenie, aby mógł przeprowadzić kontrolę. Nie wystarczy przesłanie zdjęć czy dokumentacji powypadkowej.

Ważne! Inspektor pracy jest upoważniony do swobodnego poruszania się po terenie kontr...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA