fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Wpływ Brexitu na polskich pracodawców zatrudniających brytyjskich obywateli

Adobe Stock
To ostatni dzwonek, aby Brytyjczycy pracujący dla polskich pracodawców dokonali rejestracji swojego pobytu w Polsce - informuje Business Centre Club.

Organizacja przypomina, że polski rząd opracował projekt ustawy regulującej status migracyjny Brytyjczyków w Polsce po brexicie. Zakłada on, że pobyt i praca na terytorium RP obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin będą legalne przez rok od brexitu, czyli od 30 marca 2019 roku do 31 marca 2020 roku, ale pod warunkiem, że na dzień przed brexitem (29 marca 2019 roku) będą posiadać prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP.

Czytaj też:

Zgodnie z projektem domniemywa się, że obywatel Zjednoczonego Królestwa spełni te warunki, jeśli na dzień przed brexitem będzie posiadać ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

- Mało który obywatel UE (w obecnym jej kształcie) przebywający w Polsce wie, że jeżeli jego pobyt na terytorium RP trwa dłużej niż 3 miesiące, to ma obowiązek zarejestrować swój pobyt we właściwym urzędzie wojewódzkim. Z kolei prawo stałego pobytu obywatel UE nabywa po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium RP - wskazuje Michał Wysłocki, ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Podkreśla, że jeśli Brytyjczyk na dzień przed brexitem posiadać będzie prawo pobytu w Polsce, to w okresie od 30 marca 2019 roku do 31 marca 2020 roku będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie mu jednorazowego zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce na okres 3 lat. Ubiegając się o kolejne zezwolenie będzie traktowany jak obywatel każdego innego państwa trzeciego. Jeśli natomiast posiadać będzie prawo stałego pobytu w Polsce i ww. terminie złoży odpowiedni wniosek, będzie się mógł ubiegać nawet o zezwolenie na pobyt stały w Polsce.

- Co ważne dla pracodawców, zarówno w przypadku uzyskania przez Brytyjczyków zezwolenia na 3-letni pobyt czasowy, jak i na pobyt stały, podejmowanie przez nich pracy nie będzie wymagało zezwolenia na pracę - zaznacza Michał Wysłocki.

I podsumowuje:  posiadanie w dniu 29 marca 2019 roku ważnego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w Polsce lub ważnego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu pozwoli Brytyjczykom w łatwy sposób wykazać, że przysługuje im prawo do legalnego pobytu w Polsce aż do 31 marca 2020 roku oraz ubiegać się o 3-letni pobyt czasowy, lub nawet pobyt stały w Polsce. To ostatnie tygodnie na dokonanie takiej  rejestracji.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA