fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dotacje dla firm z programu Inteligentny rozwój

www.sxc.hu
Opublikowany harmonogram naboru wniosków na 2016 r. wyraźnie pokazuje, że przedsiębiorcy będą mieli o co walczyć. Do zdobycia będą granty na prowadzenie badań, doskonalenie własnych produktów, wdrażanie nowych rozwiązań, a także międzynarodową ekspansję.

Przedsiębiorcy, którzy myślą o zdobyciu unijnego wsparcia, mogą korzystać z różnych źródeł finansowania. W każdym województwie realizowany jest program regionalny adresowany głównie do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które na jego obszarze zdecydują się przeprowadzić inwestycję. Część firm ma także do dyspozycji program „Polska wschodnia", wspierający prace realizowane w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Wreszcie pozostaje program ogólnokrajowy „Inteligentny rozwój". Środki, jakie przeznaczono na jego realizację, mają wspierać najbardziej ambitne projekty badawcze, rozwojowe, związane z wprowadzaniem i wykorzystywaniem nowoczesnych technologii i procesów, a także z ochroną własności przemysłowej, pozyskiwaniem kapitału (np. przez giełdę lub od instytucji typu venture capital) czy wreszcie międzynarodową ekspansją (poprzez ogólne i branżowe programy wsparcia eksportu)....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA