fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wydanie wspólnikom majątku likwidacyjnego spółki kapitałowej

Adobe Stock
Przekazanie wspólnikom spółki kapitałowej pozostałego po likwidacji majątku w postaci aktywów niepieniężnych nie powoduje powstania po stronie tej spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Podział majątku spółki następuje niejako automatycznie i wynika wprost z odpowiednich przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Nie poprzedza go powstanie zobowiązania spółki wobec wspólnika.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II FSK 370/17 z 31 stycznia 2019 r.

Omawiany wyrok zapadł na skutek skargi kasacyjnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia ministra rozwoju i finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 października 2016 r. sygn. akt I SA/Kr 943/16. Dotyczył konsekwencji podatkowych przeniesienia majątku na wspólników w efekcie procedury likwidacyjnej na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „u.p.d.o.p.").

Genezą wyroku było pytanie podatnika, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spytano, czy wydanie przez spółkę majątku likwidacyjnego w postaci aktywów niepieniężnych jej udziałowcom będzie stanowić przychód i rodzić obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Czytaj też:

Podział majątku po likwidacyjnego spółki z o.o. - skutki podatkowe

Proces likwidacji spółki kapitałowej w księgac...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA