fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Pranie pieniędzy: kontrole skarbówki będą skuteczniejsze

123RF
Generalny inspektor informacji finansowej zapewni sobie możliwość ukierunkowywania kontroli innych jednostek na wskazane przez siebie obszary czy podmioty.

Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów kończy prace koncepcyjne nad projektem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który wdraża przepisy unijne.

– W najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do uzgodnień – poinformował wiceminister Wiesław Jasiński w odpowiedzi na interpelację poselską nr 5706.

Jeden z posłów wypomniał MF, że według Najwyższej Izby Kontroli generalny inspektor informacji finansowej (GIIF) nie ma wpływu na kontrole prowadzone przez inne podmioty i często nie ma wiedzy o ich wynikach. Izba miała też zastrzeżenia, jak z tych obowiązków wywiązują się inne instytucje. Chodzi m.in. o Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski czy urzędy kontroli skarbowej, które nadzorują podmioty zobowiązane do rejestracji transakcji o wartości 15 tys. euro i transakcji podejrzanych, np. banki.

Odpowiedzią na te zarzuty jest projekt przygotowywany przez ministerstwo, który zakłada m.in. lepszą koordynację kontroli. Kładzie on nacisk na szeroko rozumianą kooperację GIIF z jednostkami współpracującymi w kontrolowaniu instytucji obowiązanych.

GIIF skieruje kontrole innych jednostek nadzorujących na wskazane przez siebie obszary czy podmioty.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA