fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jaka odpowiedzialność prowadzącego rejestr akcjonariuszy (2)

Adobe Stock
Przepisy o dematerializacji akcji i rejestrze akcjonariuszy (RA), które wejdą w życie 1 marca 2021r., będą oznaczać rewolucyjne zmiany w sposobie ustalania podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji oraz ich przenoszenia.

W obrót akcjami zostanie zaangażowany podmiot trzeci – administrator rejestru akcjonariuszy. Będą na nim spoczywać istotne obowiązki skorelowane z uprawnieniami kształtującymi.

Zawsze tam, gdzie są nałożone obowiązki, pojawia się pytanie o odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym przypadku względem spółki, akcjonariuszy oraz innych podmiotów, jak choćby nabywcy akcji.

Czytaj też: Zakres obowiązków i odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Administrator rejestru

Możliwość prowadzenia RA została przyznana podmiotom, które na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r., o obrocie instrumentami finansowymi są uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Oznacza to, że RA będą prowadzone głównie przez domy maklerskie. Dematerializacja akcji może być też dokonana poprzez ich zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA