fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy administrator zawsze musi zrealizować żądanie usunięcia danych osobowych klienta

123RF
- Do prowadzonego przeze mnie sklepu internetowego zwrócił się klient, który po dokonanej transakcji zażądał usunięcia wszystkich jego danych. Choćby z punktu widzenia przepisów podatkowych dane tego klienta nie mogą być usunięte. Jak właściwie się zachować wobec takiego żądania? – pyta pani Dominika.

Prawo do usunięcia danych nie ma charakteru absolutnego i w pewnych wypadkach jego realizacja jest wyłączona. Okoliczności uzasadniające odmowę zrealizowania żądania określa art. 17 ust. 3 RODO. Zgodnie z przywołanym przepisem „ust. 1 i 2 (przewidują prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych) nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA