fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 9 listopada 2017

- ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (DzU z 25 października 2017 r., poz. 1985)

- rozporządzenie ministra energii z 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU z 25 października 2017 r., poz. 1988)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (DzU z 25 października 2017 r., poz. 1989)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU z 25 października 2017 r., poz. 1990)

- rozporządzenie ministra środowiska z 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (DzU z 25 października 2017 r., poz. 1991)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości za udział w pracach Rady (DzU z 8 listopada 2017 r., poz. 2061)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA