fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 17 maja 2019 r.

• rozporządzenie ministra środowiska z 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (DzU z 16 maja 2019 r., poz. 919)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 14 maja 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 16 maja 2019 r., poz. 920)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 16 maja 2019 r., poz. 922)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA