fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie administracyjne: zwłoka w załatwieniu sprawy to nie zawsze wina urzędu

Adobe Stock
Sąd, który rozpatruje skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania, zobowiązany jest rozważyć, czy możliwe było szybsze i efektywniejsze prowadzenie postępowania w konkretnym przypadku.

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nakazują organom administracji publicznej działanie zgodne z prawem (art. 6 k.p.a.). Ten kategoryczny nakaz legalności postępowania organów administracji publicznej wymaga od ich funkcjonariuszy przede wszystkim znajomości prawa i jego przestrzegania (uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – zasada prawna z 28 września 1990 r., sygn. III CZP 33/90).

Jak stanowi art. 12 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia i realizując jednocześnie obowiązek wszechstronnego zbadania stanu faktycznego sprawy. Wyrażona w tym artykule zasada szybkości i wnikliwości postępowania została skonkretyzowana w art. 35 k.p.a., którego § 1 stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lutego 2019 r., sygn. I OSK 2671/18, LEX nr...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA