fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pracodawca musi zwolnić podwładnego od pracy na czas wykonywania obowiązków radnego

Adobe Stock
Radny ma obowiązek brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Na pracodawcy ciąży obowiązek zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu udziału w pracach organu gminy.

- Pracodawca radnego udziela mu zwolnień od pracy na udział w posiedzeniach rady gminy. Czy pracodawca ma także ustawowy obowiązek wypłacania radnemu wynagrodzenia za czas tych nieobecności?

Nie.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. W uchwale Sądu Najwyższego z 10 maja 1994 r. (I PZP 22/94, OSNP 1994/4/60) zwrócono uwagę, że radny nie nabywa prawa do wynagrodzenia od pracodawcy, który udzielił mu zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniach rady gminy, gdyż radny nie wykonuje w tym czasie pracy na rzecz pracodawcy. Zgodnie z art. 80 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje tylko za wykonaną pracę. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wtedy, gdy tak stanowią przepisy praw...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA