fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne: kiedy zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie

Zamówienia publiczne
Adobe Stock
Jest zamknięty katalog wyjątkowych sytuacji, w których zamawiający ma prawo, a zarazem obowiązek, unieważnić postępowanie. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i sądów pozwala na ustalenie pewnych istotnych wskazówek interpretacyjnych w tej kwestii.

Z perspektywy wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezwykle istotne jest zapewnienie, że jeżeli spełnia on warunki udziału w danym postępowaniu oraz złoży najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę, to zamawiający nie będzie miał możliwości uchylenia się od zawarcia z nim umowy. Przy braku takiej gwarancji ponoszenie kosztów przygotowania oferty wiązałoby się z nieproporcjonalnym ryzykiem. Z drugiej strony prawo musi brać pod uwagę sytuacje szczególne, kiedy jednak dalsze kontynuowanie postępowania i realizacja zamówienia, mimo złożonych przez wykonawców ofert, są niemożliwe lub oczywiście niecelowe. Z tego względu art. 255 ustawy – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) przewiduje zamknięty katalog wyjątkowych sytuacji, w których zamawiający ma prawo, a zarazem obowiązek, unieważnić postępowanie. Jedną z nich jest wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publi...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA