Prawo do zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj mają przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych do dziewięciu osób. Do tego limitu wliczają się zarówno zatrudnieni na etatach, jak i np. zleceniobiorcy, za których przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, nawet od niewielkich kwot.

Zwolnienie dotyczy pełnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ważne wymogi formalne

Z art. 31zo ustawy antykryzysowej wynika, że z ulgi skorzysta mikroprzedsiębiorca, który prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacał składki na własne ubezpieczenia lub był płatnikiem składek przed tą datą i zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż dziesięć osób na 29 lutego 2020 r. Prawo do ulgi mają też duchowni.

Czytaj także:

Ulgę w ZUS można łączyć z dotacjami

Maląg: tarcza daje narzędzia do walki o przetrwanie

Dotacja na przestój lub do pensji

Koronawirus: pytania i odpowiedzi w sprawie wsparcia

Wszystko o tarczy antykryzysowej - poradnik

Do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opłacających składki wyłącznie za siebie zastosowanie ma także limit przychodów. Nie mogą one przekroczyć 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. W praktyce oznacza to kwotę 15 681 zł. Co ważne, z przepisów wynika, że ten limit dotyczy wyłącznie przychodów z miesiąca, który jest pierwszym miesiącem, za który wnioskujemy o zwolniene. Jeśli przedsiębiorca uprawniony do ulgi wystąpi do ZUS z jednym wnioskiem o zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj, znaczenie będą miały jego przychody w marcu. Jeśli zmieszczą się w limicie, ma on prawo do ulgi. Nie ma znaczenia wysokość przychodów w lutym ani w kwietniu czy maju.

Jeśli jednak przedsiębiorca zamierza składać oddzielne wnioski o zwolnienie ze składek za każdy miesiąc, to znaczenie będą miały przychody osiągane przez niego w poszczególnych miesiącach. Każdy wniosek na kolejne miesiące zostanie potraktowany jako pierwszy, w którym badana będzie wysokość przychodów.

Najlepiej, gdy zrobimy to online

Ulga nie jest przyznawana z automatu. Aby ZUS zwolnił mikroprzedsiębiorcę z obowiązku opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj, trzeba złożyć wniosek RDZ. Mikro- przedsiębiorcy zatrudniający pracowników będą także musieli złożyć dodatkowo dokumenty rozliczeniowe za zatrudnionych, aby ustalić w ten sposób kwotę zwolnienia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do składania wniosków drogą elektroniczną, ułatwia to ich rozpatrzenie. Do tej pory ZUS zweryfikował już ponad 80 tys. wniosków złożonych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Zakład planuje jednak w najbliższych dniach wprowadzenie automatów, które będą weryfikowały te wnioski. Ma to znacząco przyspieszyć ich rozpatrywanie i wydawanie decyzji.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie mają jeszcze konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, mogą się zarejestrować online. Potrzebny będzie im jednak do tego podpis elektroniczny lub profil zaufany. W uprzywilejowanej sytuacji są klienci banków: BOŚ Bank, Citi Handlowy, ING Bank Śląski, Millennium oraz PKO Bank Polski (iPKO, Inteligo), które podpisały z ZUS porozumienie w sprawie potwierdzania tożsamości swoich klientów w kontaktach z zakładem i podpisywania w ten sposób składanych przez nich wniosków.

Przedsiębiorcy korzystający z usług biur rachunkowych mogą złożyć te wnioski za ich pośrednictwem.

Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby osoby, które nie posiadają dostępu do internetu czy mają kłopoty z założeniem konta na PUE, wysłały wniosek pocztą.

Wniosek można też złożyć osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty. Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemii w razie wizyty w placówce ZUS osoby składające wnioski nie mogą liczyć na bezpośredni kontakt z pracownikiem zakładu.

Pośpiech nie jest konieczny

Mikroprzedsiębiorcy uprawnieni do zwolnienia ze składek nie muszą się spieszyć ze składaniem wniosku, gdyż mają na to czas do 30 czerwca.

W tym czasie ZUS nie będzie wszczynał wobec nich postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj. Wszystko wskazuje więc na to, że samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń do dziewięciu osób nie muszą teraz płacić składek, a z wnioskiem mogą wystąpić dopiero w czerwcu.

Uwaga! Jeśli przedsiębiorca opłaci składki, nie będzie miał prawa do ich umorzenia.

Również dla firmy do 49 osób

Sejm uchwalił już nowelizację przepisów antykryzysowych, przewidującą rozszerzenie ulgi w składkach ZUS na firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób. Znaczenie będzie miała liczba ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020 r. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przed 1 lutego 2020 r. Przedsiębiorca spełniający warunki formalne przyznania ulgi może liczyć na zwolnienie z 50 proc. płaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych. Aby uzyskać ulgę, trzeba złożyć wniosek i deklaracje rozliczeniowe składek na ubezpieczenia społeczne. Na razie przedsiębiorcy muszą poczekać na wejście nowych przepisów w życie. Musi się jeszcze zająć nimi Senat, który może wprowadzić do nich poprawki, które będą musieli zaakceptować posłowie. Dopiero wtedy nowelizacja trafi do podpisu prezydenta, będzie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu. ?