W skardze na uchwałę Rady Miasta Krakowa niepełnosprawna kobieta podała, że uchwalenie zaskarżonego aktu, dotyczącego m. in. budowy linii tramwajowej w bliskiej okolicy miejsca jej zamieszkania, doprowadziło do pogorszenia się jej możliwości sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Gorsze życie