Minister przedsiębiorczości i technologii proponuje stawki opłat za badanie tachografu. Projekt trafił do RCL. Jeśli kontrolujący znajdą wystarczające dowody pozwalające podejrzewać, że dokonano manipulacji, skierują pojazd do zatwierdzonego warsztatu w celu przeprowadzenia dodatkowych badań. Te mają pomóc ustalić, czy tachograf działa poprawnie, prawidłowo rejestruje i przechowuje dane oraz czy poprawne są parametry kalibracji.

Czytaj także: Manipulowanie tachografami w samochodach pod karą

Ile badanie ma kosztować? Proponowane kwoty zależą od zakresu badania. I tak, sprawdzenie poprawności działania tachografu wyceniono na 175 zł. Taniej, bo 105 zł, kosztować ma sprawdzenie poprawności rejestracji lub przechowywania danych. Za sprawdzenie parametrów kalibracji (poprawnego dopasowania urządzenia do pojazdu) trzeba będzie płacić 175 zł, a za demontaż czujnika ruchu 70 zł. Tyle samo wyniesie montaż czujnika ruchu i przyrządu rejestrującego. Najdroższy, według ministra, ma być montaż przewodów łączących czujnik z przyrządem rejestrującym – ma kosztować 350 zł.

Do opłat określonych w załączniku dolicza się podatek od towarów i usług. ©?

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe