Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do unijnej dyrektywy 2014/55/UE.

Czytaj także: Zagraniczny zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne nie musi być przeszkodą w polskich przetargach

Projekt określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie danych w komputerowych systemach finansowo-księgowych, bez ręcznego ich wprowadzania.

Obecnie wykonawcy i zamawiający wystawiają oraz księgują faktury w większości przypadków z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych. Jeżeli jednak faktura ma np. postać papierową, to oprócz ręcznego wprowadzania danych do systemu dochodzą koszty związane z jej wydrukiem i przekazaniem za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Uruchomiona zostanie również platforma elektronicznego fakturowania, która służyć będzie do przesyłania online faktur elektronicznych oraz innych dokumentów elektronicznych. ©?

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu