O sukcesie ustawy świadczy chociażby ciągle rosnąca liczba zarządców sukcesyjnych zgłaszanych do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

W wielu przypadkach wpisy te obejmują także zarządcę substytucyjnego – gdyby pierwszy ze wskazanych nie mógł lub nie chciał objąć tej funkcji.