Uchwalona 25 lutego ustawa ma zakończyć pat decyzyjny wokół wydawania interpretacji przepisów o opłatach od słodzonych napojów i od alkoholi w małych opakowaniach (tzw. małpek). Interpretacje te będą wydawane w podobnym trybie co interpretacje przepisów o innych podatkach.

Kto będzie miał zatem wątpliwości ws. „cukrowych" i „małpkowych" danin, wystąpi do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o wydanie interpretacji w trybie art. 14b ordynacji podatkowej. Minister finansów będzie mógł wydać interpretacje ogólne w tych sprawach na podstawie art. 14a ordynacji. Jedyną różnicą proceduralną będzie możliwość wystąpienia przez ministra czy dyrektora KIS do ministra zdrowia „o zajęcie stanowiska w sprawie". To dlatego, że obie opłaty wprowadzono z początkiem 2021 r. pod hasłem „popierania prozdrowotnych wyborów konsumentów", a stosowne przepisy zaprojektowano właśnie w resorcie zdrowia.

Ten szczegół proceduralny może wydłużyć oczekiwanie podatnika na interpretację. Ustawa przewiduje bowiem, że minister zdrowia ma 21 dni na zajęcie stanowiska. Tego okresu nie wlicza się do terminu wydania interpretacji.

Czytaj także:

Słodka niejasna niewiedza - podatek cukrowy i opłata "małpkowa" od 2021 r.

Wnioski do rozpoznania

Ustawa reguluje też kwestie dotąd złożonych wniosków o interpretacje, które już od wielu miesięcy składali przedsiębiorcy z branży spożywczej, ale pozostawały zwykle bez odpowiedzi. Niejasność pospiesznie stworzonych przepisów o nowych podatkach sprawiała, że ani fiskus, ani resort zdrowia nie poczuwały się do ich interpretowania.

Przepisy przejściowe ustawy podzieliły te wnioski na dwie kategorie: złożone do końca 2020 roku oraz złożone od 1 stycznia 2021 r. do dnia następującego po ogłoszeniu tej „porządkującej" ustawy. Ta ostatnia data jest jeszcze nieznana, a zależy m.in. do trybu prac senackich. Niemniej jednak wnioski złożone w ubiegłym roku mają być rozpatrzone w ciągu dwóch miesięcy, a tegoroczne – w terminie trzech miesięcy.

Jeśli zatem ustawa porządkująca wejdzie w życie np. 1 kwietnia, to ubiegłoroczne wnioski mają być rozpatrzone do końca maja, a te z początkowych miesięcy 2021 r. – do końca czerwca. Wnioski złożone później będą rozpatrywane w zwykłym terminie trzymiesięcznym przewidzianym w ordynacji podatkowej.

Czym jest zupa

Ustawa porządkująca kwestie interpretacyjne jest w istocie nowelą do ustaw o zdrowiu publicznym oraz o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uchwalono ją wraz z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, choć nie miała wiele wspólnego z akcyzą.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Przepisy o nowych daninach już na etapie projektowania wywoływały sporo wątpliwości, zwłaszcza w części dotyczącej opodatkowania napojów słodzonych. Nie było bowiem jasne, czy dotyczy np. koncentratów takich napojów albo napojów w proszku. Nie uregulowano też wprost opodatkowania sprzedaży różnych produktów płynnych zawierających cukier, ale niebędących typowymi napojami, np. zup. Do niektórych z tych kwestii odniósł się minister zdrowia w wyjaśnieniach wydanych 23 lutego br. na wniosek rzecznika MŚP.

Jednak dokument z MZ nie rozwiewa wszystkich wątpliwości przedsiębiorców, np. tego, czy wydanie produktu w ramach usługi gastronomicznej w ogóle podlega podatkowi. Jest to bowiem usługa, nie zaś sprzedaż towaru, a tylko ta ostatnia podlega podatkowi.

Etap legislacyjny: do Senatu

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Anna Wibig, doradca podatkowy w Deloitte

Cała branża spożywcza na pewno z ulgą przyjmie nowe przepisy, które wreszcie uregulują kompetencje do wydawania interpretacji przepisów o podatku cukrowym oraz opłaty od tzw. małpek. Niestety, nowa ustawa nie reguluje wprost spraw związanych z traktowaniem różnych dokumentów objaśniających przepisy, które w ostatnich miesiącach wydało Ministerstwo Zdrowia. W ustawie przewidziano też swoisty tryb wydawania interpretacji, bo przed jej wydaniem swoje stanowisko może wyrazić minister zdrowia. To oczywiście sprawi, że procedura będzie nieco bardziej złożona. Niemniej, może to być słuszne posunięcie, służące merytorycznej poprawności wydawanych interpretacji i zachowaniu pewnej ciągłości interpretacyjnej z wyjaśnieniami wydawanymi przez MZ dotychczas.