Ciągnik samochodowy z naczepą ciężarową zatrzymano do kontroli przewozu drogowego na autostradzie A1 w grudniu 2018 r. Ciągnik prowadził pracownik spółki z o.o. – licencjonowanego przewoźnika. Kontrola ujawniła, że w teleinformatycznym rejestrze SENT spółka zgłosiła inne niż faktyczne miejsce wjazdu na terytorium Polski. Pojazdy nie wjechały zgłoszoną do rejestru drogą DK78, lecz autostradą A1. A że wiozły ponad 500 l skażonego alkoholu etylowego, transport podlegał systemowi monitorowania.

System wprowadzono w 2017 r. w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, czyli w ustawie SENT. Zgodnie z nim, monitoringowi podlega transport tzw. wrażliwych towarów, jak: paliwa płynne, alkohol czy tytoń. Ustawa wylicza ich katalog i nakłada na wskazane w niej podmioty obowiązek uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do rejestru SENT, prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przed rozpoczęciem przewozu w kraju przewoźnik musi uzupełnić zgłoszenie do SENT o różne wymagane dane, m.in. o miejsce i datę rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju.

Czytaj także: WSA uchylił karę za braki w SENT nałożoną na przewoźnika

W zgłoszeniu należy podać rzeczywiste miejsce przekroczenia granicy – stwierdziły organy administracji celno-skarbowej. I za zgłoszenie w rejestrze SENT danych niezgodnych ze stanem faktycznym nałożyły na spółkę 10 tys. zł kary pieniężnej.

Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Zdaniem przewoźnika, nie doszło do naruszenia ustawy SENT, bo droga DK78, wskazana w zgłoszeniu, przebiega przez tereny przygraniczne tak jak autostrada A1, którą nastąpił wjazd do Polski. Nie można też wykluczyć, że trasę zmieniono z uwagi na aktualną sytuację na drodze.

Były podstawy do kary – orzekł jednak sąd, oddalając skargę spółki. Konieczność prawidłowego wypełniania obowiązków rejestracyjnych z ustawy SENT jest powszechnie znana przewoźnikom. Spółka zajmująca się tym profesjonalnie musi je znać. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej prawidłowo zastosował przepis art. 6 ust. 3 ustawy, który przewiduje, że gdy przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia m.in. o miejsce i datę rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Tymczasem rzecznik małych i średnich przedsiębiorców przygotowuje raport o karach pieniężnych nakładanych na podstawie niekiedy nieistotnych uchybień przedsiębiorców.

Sygnatura akt: III SA/Gl 102/