Na podpis prezydenta czeka ustawa o Radzie Dialogu Społecznego. Ma ona sprawić, że przy jednym stole zasiądą znów przedstawiciele rządu, największych organizacji pracodawców i głównych związków zawodowych.

Dzięki nowej ustawie ważne sprawy i projekty prawa dotyczące przede wszystkim gospodarki, spraw społecznych i rynku pracy będą powstawały przy udziale największych podmiotów zainteresowanych ustawą, które dodatkowo w ramach RDS będą miały własne, szerokie uprawnienia. Okazuje się, że stworzenie samej ustawy to nie wszystko. Do jej poprawnego funkcjonowania potrzebne są dalsze zmiany w prawie.

– Pierwszym krokiem było przyjęcie w 2013 r. nowego regulaminu pracy Rady Ministrów oraz, już w 2015 r., wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Teraz potrzebne jest dopełnienie tego procesu i przyjęcie stosownych zmian w regulaminach Sejmu oraz Senatu – zauważa Piotr Wołejko, ekspert organizacji Pracodawcy RP.

Co powinno być zmienione? Według Wołejki chodzi m.in. o wyraźne zapraszanie organizacji – członków RDS – na posiedzenia komisji czy też zwiększenie transparentności posiedzeń sejmowych gremiów, szczególnie podkomisji.

– To w podkomisjach najczęściej wykuwane są konkretne przepisy, etap ten zaś pozostaje praktycznie niedostępny dla partnerów społecznych, a tym bardziej dla opinii publicznej – argumentuje Piotr Wołejko.

Podkomisje miałyby obowiązek sporządzania protokołu z posiedzenia oraz publikowania nagrania z przebiegu prac podkomisji na stronach internetowych Sejmu.

Za zmianami opowiada się Janusz Śniadek, dawniej szef NSZZ „Solidarność", a obecnie poseł PiS.

– Jestem za tym, by strona społeczna Rady Dialogu Społecznego miała zagwarantowane w regulaminie Sejmu pewność śledzenia procesu legislacyjnego i uczestniczenia w nim.

Pracodawcy proponują także zmiany w Senacie. Jednym z postulatów jest, by senatorowie podawali godzinowe ramy zajmowania się danym punktem obrad tak jak w Sejmie. Senator Piotr Zientarski (PO) zauważa jednak, że wprowadzenie takiej zmiany byłoby trudne do pogodzenia ze specyficzną pozycją senatorów.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Parlamentarzyści zapowiadają, że w najbliższej kadencji parlamentu jednym z pierwszych zadań będzie przyjrzenie się wewnętrznym regulacjom izb pod kątem odpowiadania nowej formule dialogu społecznego.