Ksawery Wardacki

Fabryka krakowskiej przedwojennej spółki nie do odzyskania

Skarb Państwa uniemożliwia spadkobiercom przedwojennej krakowskiej spółki odzyskanie jej majątku.

Rada dialogu społecznego ma mieć jak poprawić przepisy

W regulaminach izb parlamentu potrzebne są zmiany, które dostosują je do nowej formuły dialogu społecznego – przekonują pracodawcy.

Umowa o pracę na etacie a kontrakt cywilnoprawny

Różne stanowiska sądów nie pozwalają ustalić, kiedy kontrakt cywilnoprawny jest w rzeczywistości etatem.

Potrzebne są zmiany systemowe w formach zatrudnienia

Prawa pracownicze nie powinny być uzależnione od formy zatrudnienia.

Umowy zlecenie i dzieło do zmiany, nie ma mowy o ich likwidacji

Problemy wynikające ze stosowania umów cywilnoprawnych są powoli eliminowane. Jednak prawo pracy wciąż czeka na wiele zmian.

Obrót udziałami pod nadzorem - minister skarbu zablokuje akcje

Rząd będzie mógł typować firmy, u których obrót udziałami będzie pod jego specjalnym nadzorem.

Przyjmowanie spadku po zmarłym polskim emigrancie

Nowe zasady dziedziczenia mogą narazić na spore wydatki rodziny zmarłych polskich emigrantów.

Dialog społeczny - organizacje pracodawców muszą spełnić ostrzejsze wymagania

Organizacje pracodawców aspirujące do organu dialogu społecznego muszą spełnić ostrzejsze warunki reprezentatywności

Spadek bez zawieszonej emerytury

Zawieszona emerytura, o którą zmarły emeryt się nie upominał, nie wchodzi do schedy spadkowej po nim.

Irena Lipowicz o swoich sukcesach i porażkach w pracy rzecznika praw obywatelskich

O swoich sukcesach i porażkach w trakcie mijającej kadencji współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i instytucjami państwowymi mówi Jolancie Ojczyk i Ksaweremu Wardackiemu rzecznik praw obywatelskich.