Pracownicy coraz częściej wysyłają do pracodawcy SMS-y i e-maile o nieobecności w pracy. Czy szef musi usprawiedliwić taką nieobecność?

Przede wszystkim trzeba sprawdzić przepisy zakładowe. Jeśli nie było zastrzeżonej formy powiadamiania pracodawcy, to można z nim się w ten sposób kontaktować.

Czy pracodawcy mogą w taki sam sposób rozwiązać umowę z pracownikiem?

Jednostronnie pracodawca może rozwiązać taką umowę. Przy wypowiedzeniu umowy powinno to nastąpić na piśmie.

Jak wygląda sytuacja gdy z kadr dostajemy informację o zwolnieniu i wysłaniu stosownych dokumentów?

Dopiero z momentem wręczenia wypowiedzenia ma ono skutek. Samą wiadomość z kadr traktowałabym informacyjnie.

Czy może dojść do rozwiązania umowy jednostronnie?

Tak, trzeba jednak rozważyć czy jest to czynność dokonana wadliwie czy nie.

Istnieją także wyjątki. Jeśli wypowiedzenie w formie mailowej będzie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, to jest to równoznaczne z formą pisemną.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

A wypowiedzenie faksem w stosunku do pracownika, który z niego nie korzysta np. pracownika fizycznego?

Taka umowa nie będzie rozwiązana, chyba że pismo zostanie mu dostarczone wraz podpisem.

Czy pracownik ma jakieś szanse w sporze z pracodawcą?

Może odwołać się do sadu pracy. Aktualnie obowiązuje termin 7 dni od wypowiedzenia. Przy zwolnieniu dyscyplinarnym jest to 14 dni. W sejmie trwają prace nad zmianą ustawy. niewykluczone, że terminy zostaną wydłużone.

Czego może domagać się pracownik?

Pracownik może wnosić o odszkodowanie albo przywrócenie do pracy. Odszkodowanie może mieć wysokość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, np. 3 pensje.

Czy pracodawca po wyroku ma obowiązek przyjąć pracownika do pracy?

Tak, musi go przywrócić na to samo stanowisko.

Co się dzieje jeśli likwiduje stanowisko pracy w trakcie długiego postępowania?

W razie likwidacji stanowiska pracodawca musi je stworzyć. Często później deleguje pracownika do innych zadań.

Czy sądy często uwzględniają roszczenia pracowników?

Zależy jakie jest to roszczenie. Najczęściej sądy orzekają odszkodowania.

Czy sms albo e-mail może rozwiązać każdą umowę z szefem?

Tak, teraz możemy każda umowę rozwiązać w ten sposób. Będzie to wadliwe ale skuteczne.

Co powinno być w oświadczeniu pracodawcy?

W oświadczeniu musi się znaleźć przyczyna, która jest rzeczywista i konkretna oraz pouczenie o odwołaniu się do sądu pracy. Jeśli pracodawca nie wskaże pouczenia, to pracownika może przekroczyć termin 7 dni na odwołanie się do sądu pracy.

Zobacz wideo: Defańska - Czujko w #RECZoPRAWIE