Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało we wtorek do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń.

„Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiłaby 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszym i drugim roku prowadzenia działalności gospodarczej oraz 60 proc. minimalnego wynagrodzenia w trzecim roku" – napisał resort w uzasadnieniu.

Dopiero po trzech latach przedsiębiorcy zaczną opłacać składkę od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Teraz następuje to po dwóch latach. Ministerstwo zakłada, że wydłużenie tego okresu zachęci więcej osób do prowadzenia biznesu i zwiększy wskaźnik przeżycia nowych przedsiębiorstw.

Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z projektem do ubezpieczonych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed tym dniem, stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

W 2017 r. preferencyjna składka wynosi 190,62 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) lub 179,82 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Stanowi ona 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ci, którym nie przysługują preferencje, płacą 812,61 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) albo 749,94 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). To 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Przy takiej podstawie jak w 2017 r. przedsiębiorcy w trzecim roku działalności płaciliby preferencyjną składkę 349,44 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) lub 378,84 zł (z ubezpieczeniem chorobowym).

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spośród 1,4 mln osób prowadzących pozarolniczą działalność 263 tys. osób (18,3 proc.) opłaca składki preferencyjne. ©?

etap legislacyjny: opiniowanie

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW