Chodzi o praktykę nazywaną fachowo anatocyzmem, co do zasady zakazaną

Mówi o niej art. art. 482 § 1 Kc, że od zaległych odsetek można żądać zapłaty niejako dodatkowych odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie spraw. Ta zasada nie dotyczy obecnie pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe, i ten wątek prezydent proponuje usunąć.

Czytaj także: Jakie odsetki w egzekucji

Jak napisano w uzasadnieniu projektu, uchylana regulacja posługuje się niejasnymi pojęciami jak pożyczka długoterminowa oraz „instytucja kredytowa i nadmiernie wzmacnia pozycję banków w sporach z sądowych każąc niejako płacić ich klientom podwójne odsetki.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia i będzie miała zastosowanie również do obecnie zawartych umów kredytowych w stosunku do odsetek naliczanych po wejściu jej w życie.

- Musimy pamiętać że odsetki przy kredytach bankowych wyrażają cenę za pozyskanie pieniądza, a w tym wypadku za zwłokę w zapłacie odsetek, więc nie ma tu mowy o uprzywilejowaniu banków – ocenia projekt Mec. Jerzy Bańska, wiceprezes Związku Banków Polskich -Jeśli tak ustawa taka wejdzie w życie to utrudni dostęp do kredytów i zwiększy ich koszty, gdyż ekonomi nie da się pominąć. Widzę w tym projekcie przejaw modnej niechęci do sektora bankowego, ekonomicznie nieuzasadnionej.

- To projekt likwidacji jednego z bezzasadnych przywilejów instytucji kredytowych, który winien usunąć także wątpliwości jaki kredyt, pożyczka będzie traktowany jako długoterminowy – ocenia Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. - W naszej ocenie jednak pilniejsze jest zrównanie praw konsumentów do standardów wymaganych Dyrektywą 93/19 w zakresie nakazów zapłaty i weksli.

W ocenia Mariusza Korpalskiego, radcy prawnego, zajmującego się sprawami frankowiczów, projektowana zmiana będzie miała duży pozytywny wpływ na procesy wytaczane przez banki przeciwko kredytobiorcom. Odpadnie bowiem problem sprawdzania przez biegłego odsetek od odsetek naliczonych za okres poprzedzający złożenie pozwu. Kwestia a może być bardzo skomplikowana, np. gdy nie wiadomo kiedy zaległość powstała, czy od jakiej kwoty kredytu w ogóle naliczać odsetki. Wątpliwości takie powstają np. w przypadku procesów o tzw. kredyty „frankowe", gdzie np. ustalenie częściowej bezskuteczności umowy oznacza automatycznie, że do spłaty jest znacznie mniejsza suma kredytu niż bank podał w pozwie, a na moment wypowiedzenia po stronie klienta była nadpłata, a nie zaległość.

Etap: przed pierwszym czytaniem w Sejmie

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ