Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczył bułgarskiej firmy zajmującej się wykonaniem ścian wspinaczkowych. We wrześniu 2016 r. nowo zatrudniony pracownik miał wyjechać do Anglii, aby zająć się montażem jednej z takich ścianek.

Bułgarski przedsiębiorca wystąpił więc o wystawienie formularza A1, potwierdzającego ubezpieczenie pracownika w Bułgarii w czasie delegowania go do Anglii. Bułgarska instytucja ubezpieczeniowa odmówiła jednak wystawienia tego formularza, gdyż pracownik nie miał przed wyjazdem wymaganego miesięcznego ubezpieczenia pracowniczego w Bułgarii.

TSUE w wyroku z 25 października uznał wymóg miesięcznego ubezpieczenia przed wyjazdem za zbędny. Wystarczy, że taki pracownik podlegał pod ustawodawstwo państwa delegowania.

– To bardzo ważny wyrok, który ma zastosowanie także do polskich przedsiębiorców delegujących pracowników do UE – komentuje dr Matek Benio z Inicjatywy Mobilności. – Dzięki temu łatwiej będzie delegować studentów czy osoby dotychczas nieaktywne zawodowo. Mam nadzieję, że nasz ZUS uwzględni to orzeczenie.

Sygnatura akt: C?451/17