Prawo restrukturyzacyjne czekają kolejne zmiany

Przewiduje je projekt nowelizacji, którego założenia właśnie zaprezentował rząd.

Publikacja: 08.05.2024 07:45

Prawo restrukturyzacyjne czekają kolejne zmiany

Foto: Adobe Stock

Nowela ma dopełnić implementację dyrektywy UE 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji.

Czytaj więcej

Postępowanie restrukturyzacyjne: Ochrona przed egzekucją i szansa dla dłużnika

Nowelizacja przepisów o restrukturyzacji 2024

Projekt przewiduje m.in.:

  • możliwość zatwierdzania przez sąd układu, który nie uzyskał poparcia wszystkich grup wierzycieli, ale który pozwoli w większym stopniu zaspokoić ich roszczenia;
  • jednolite uregulowanie wstrzymania indywidualnych czynności egzekucyjnych wobec dłużnika w okresie od otwarcia restrukturyzacji do zawarcia układu z wierzycielami;
  • wprowadzenie zawieszenia czynności egzekucyjnych z mocy ustawy na okres czterech miesięcy od otwarcia postępowania oraz możliwość przedłużenia tego zawieszenia przez sąd (łącznie do 12 miesięcy);
  • wzmocnienie ochrony transakcji, które były racjonalne, przez zagwarantowanie, że nie będą mogły być uznane za nieważne lub niepodlegające wykonaniu z tego powodu, że dokonano ich ze szkodą dla ogółu wierzycieli.
  • rozszerzenie katalogu dokumentów dołączanych do wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego m.in. o informacje dotyczące wpływu otwarcia tego postępowania na zatrudnienie w przedsiębiorstwie;
  • wyraźne objęcie układem z mocy prawa wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Ułatwienia dla dłużników, zabezpieczenia interesów wierzycieli

W ramach tych zmian przyjęto koncepcję, że przy dochowaniu wymogów ustawowych do objęcia układem wierzytelności rzeczowych w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest konieczna zgoda wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo. Jednocześnie przewidziano rozwiązania, które mają na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli przed nadużyciami ze strony dłużnika, tak aby cel postępowania został osiągnięty.

Uszczuplenie praw wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo zwiększy prawdopodobieństwo, że więcej postępowań restrukturyzacyjnych zakończy się przyjęciem układu. Tylko pozornie korzysta na tym przede wszystkim dłużnik. Beneficjentami projektowanych rozwiązań są też wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone rzeczowo. Ogłoszenie upadłości jest dla nich niemal równoznaczne z o wiele niższym poziomem zaspokojenia, aniżeli ten przewidziany w ramach wykonania układu.

Rafał Kowalczyk, adwokat, doradca restrukturyzacyjny z kancelarii Filipiak Babicz

Czytaj więcej

Postępowanie restrukturyzacyjne – najważniejsze informacje

Prof. Rafał Adamus z Uniwersytetu Opolskiego podkreśla, że dyrektywa narzuca terminy dla „wakacji egzekucyjnych”, które obecnie są w praktyce bezterminowe, a taki parasol ochronny przyczynia się do przedłużanie restrukturyzacji. Postuluje też aby nowa ustawa nie skomplikowała złożonych już wymogów formalnych, w szczególności przy restrukturyzacji mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

– Trzeba też pamiętać, że każda zmiana w tym prawie wymaga dostosowania technicznego systemu teleinformatycznego, tymczasem Krajowy Rejestr Zadłużonych dał się poznać jako wysoce awaryjny. Zatem uchwalić przepisy to jedno, a dostosować do nich system elektroniczny to drugie – zaznacza ekspert.

Etap legislacyjny: wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Nowela ma dopełnić implementację dyrektywy UE 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji.

Nowelizacja przepisów o restrukturyzacji 2024

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności