Postępowanie restrukturyzacyjne – najważniejsze informacje

Jakie możliwości ma spółka w sytuacji, gdy nasilają się problemy związane z płynnością i z terminowym regulowaniem zobowiązań? Przedsiębiorstwo może kontynuować funkcjonowanie w dotychczasowy sposób, co niestety może nieuchronnie prowadzić do konieczności złożenia wniosku o upadłość i przeprowadzenia postępowania upadłościowego, którego celem jest jego likwidacja.

Publikacja: 20.09.2022 22:11

Postępowanie restrukturyzacyjne – najważniejsze informacje

Foto: Adobe Stock

Polskie ustawodawstwo oferuje narzędzie umożliwiające przetrwanie przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie jego restrukturyzacji w drodze postępowania restrukturyzacyjnego.

Zasady postępowania restrukturyzacyjnego zostały ustanowione w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Celem takiego postępowania, w przeciwieństwie do postępowania upadłościowego, jest podjęcie działań, które zapobiegną konieczności ogłoszenia przez przedsiębiorstwo upadłości. Działania te koncentrują się na umożliwieniu dłużnikowi zawarcia układu z wierzycielami, przy zabezpieczeniu ich praw. Postępowanie to może być przeprowadzone wobec dłużnika, który jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością (w rozumieniu ustawy Prawo upadłościowe, tj. gdy traci on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych), oraz posiada zdolność restrukturyzacyjną.

Pozostało 94% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału