Tag:

Gospodarka

Pozytywna decyzja to początek. Jak zmniejszyć ryzyko zwrotu dotacji?

Wybranie projektu do dofinansowania i zawarcie umowy z beneficjentem funduszy unijnych nie jest gwarancją sukcesu. Umowa o dofinansowanie może zostać rozwiązana, a otrzymane środki wraz z odsetkami trzeba będzie zwrócić.

W magazynach wracają budowy spekulacyjne

Będące papierkiem lakmusowym branży nieruchomości budowy spekulacyjne magazynów wracają, co oznacza, że ten rynek odżywa. Będzie także więcej transakcji przejęć całych projektów.

Rynkowi giganci w kłopotach. Zamykają kolejne sklepy w Polsce

Koniunktura na rynku nadal jest trudna, a kłopoty mają nawet wielkie sieci handlowe. O zamknięciu swoich sklepów informuje francuski E. Leclerc, wcześniej sieć zredukował także Carrefour.

Gospodarcze skutki zmian klimatu dużo większe niż szacowano. „Jak podczas wojny”

Przeprowadzona przez naukowców analiza, która omówiona została na łamach brytyjskiego dziennika „The Guardian”, wskazuje, że gospodarcze skutki zmian klimatu są aż sześciokrotnie większe niż szacowano. „Straty gospodarcze będzie można porównywać ze szkodami spowodowanymi przez wojnę” – zaznaczają eksperci.

Kiedy ustaje ochrona dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Z punktu widzenia dłużnika postępowania o zatwierdzenie układu można podzielić na takie, w którym ma miejsce obwieszczenie o wyborze dnia układowego, oraz takie, w którym nie przewidziano środków ochrony prawnej dłużnika.

Bez banków nie będzie zrównoważonego rozwoju

Zaangażowanie banków w zrównoważoną transformację biznesu jest niezbędne. Tworzy szanse na budowanie silniejszych relacji z klientami i promowanie rozwoju gospodarczego w zgodzie z kryteriami ESG – mówi Juan de Porras Aguirre.

Zamożni Amerykanie zaczynają być ostrożni w wydatkach

W ostatnich miesiącach to zamożni konsumenci ratowali poziom konsumpcji w USA. Pojawiają się jednak sygnały, że zaczynają być ostrożniejsi przy zakupach.

Upadek kubańskiego cukru. Kuba musi importować swój flagowy produkt

Kuba słynęła z cukru, rumu i cygar. Produkcja cukru przechodzi jednak głęboki kryzys, a cukrownictwo na wyspie jest na skraju upadku.

Unia Europejska wspiera rozwój nowoczesnych sieci dystrybucji energii w Polsce Wschodniej

Europa stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi z transformacją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Obejmuje ona m.in. zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii elektrycznej i redukcję zależności od paliw kopalnych. Obserwowany w ostatnich latach w naszym kraju dynamiczny rozwój rozproszonych OZE wiąże się jednak z nowymi wyzwaniami co do zarządzania energią w sieci. To zaś wymaga rozbudowy i modernizacji infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, tak by nadać jej nowe funkcje dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. W modernizacji polskich sieci dystrybucji energii elektrycznej do standardu „smart net” pomogą Fundusze Europejskie.

Katarzyna Kucharczyk: Niepokojące sygnały z rynku pracy

Gospodarka rośnie, a stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie. Ale zapotrzebowanie na nowych pracowników jest niewielkie, a procesy rekrutacyjne trwają coraz dłużej.