Tag:

Dotacje unijne

Powiązane

Gospodarka

Zielony Ład i ukraińskie produkty rolne - co to oznacza dla polskiego rolnictwa?

Główną przyczyną protestów rolniczych jest brak opłacalności produkcji spowodowany spadkiem cen na produkty rolne, co w polskim rolnictwie spotęgowane jest dużym rozdrobnieniem gospodarstw i nieracjonalnym podziałem środków pomocowych z Unii, a przez to ograniczeniem inwestycji na rzecz poprawy konkurencyjności sektora.

Większa odporność gmin i powiatów na zmiany klimatu

Dynamiczne zmiany w zjawiskach pogodowych mogą przynosić zagrożenia w postaci suszy, huraganowych wiatrów lub obfitych opadów. Część funduszy unijnych ma służyć przygotowaniu się na takie zjawiska.

Fundusze unijne do wzięcia. Wkrótce nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jeszcze w marcu ogłosi nabory do programów dla firm - od mikro do dużych - w ramach Funduszy Europejskich.

Ukraina może zrezygnować z rolnych dotacji UE. To 96,5 miliarda euro

W marcu ruszają ukraińskie negocjacje akcesyjne z Brukselą. Strona ukraińska jest gotowa rozważyć rezygnację z ogromnych dotacji rolnych Unii Europejskiej w zamian za złagodzenie żądań Brukseli wynikających z Zielonego Ładu. Chodzić ma o uspokojenie państw członkowskich. Ale jest też inny powód.

Duże unijne dotacje dla biznesu do wzięcia jeszcze w styczniu

Trwają nabory wniosków o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń innowacji. W ramach KPO oraz programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki do wzięcia jest tym razem niemal 1,8 mld zł.

Mikołaj Różycki, prezes PARP: Kontrola posłów KO jeszcze trwa

Tłumaczymy panom posłom, że nie ma nieprawidłowości. Przyznając unijne dotacje, nie kierujemy się czynnikami politycznymi – zapewnia Mikołaj Różycki, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Ponad pół miliarda złotych na adaptację do zmian klimatu

Proponowane środki mają przyczynić się do zmniejszenia podatności miast na niekorzystne zjawiska pogodowe oraz stworzenia warunków dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Kupujesz urządzenia przed rozpoznaniem wniosku o dotację? Nie otrzymasz jej

Nie jest możliwe finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań publicznych, które już zostały poniesione, gdyż wydatek ten miałby charakter refundacji poniesionych kosztów, nie zaś dotacji na realizację zadania.

Kto będzie wspierał dolnośląskich i zachodniopomorskich przedsiębiorców

Wojewódzkie Urzędy Pracy poszukują wykonawców projektów służących skutecznej realizacji usług rozwojowych. Wnioski mogą składać m.in. samorządy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy.

Nieprawidłowości i zwrot dofinansowania w projektach grantowych

Zasadą obowiązującą przy realizacji projektów unijnych jest to, że za ujawnione w projekcie nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi beneficjent, który otrzymał dofinansowanie. Co jednak, gdy te środki w formie grantu ostatecznie trafiły do grantobiorcy i to on, a nie beneficjent dopuścił się nieprawidłowości? Od kogo instytucja zarządzająca powinna domagać się zwrotu środków?