Tag: Makroekonomia

Bezrobocie rośnie w Niemczech. To efekt uchodźców z Ukrainy

Według danych Federalnego Urzędu Pracy, w czerwcu 2022 roku stopa bezrobocia w Niemczech, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wzrosła do poziomu 5,3 proc. z 5 proc. w maju.

Konsumenci i firmy sparaliżowani strachem

Nastroje przedsiębiorstw i konsumentów w UE pogorszyły się w czerwcu po raz czwarty z rzędu i były najgorsze od lutego 2021 r., gdy Europa zmagała się z drugą falą epidemii Covid-19. Tym razem źródłem pesymizmu są m.in. rosnące szybko koszty życia oraz perspektywa recesji.

Wysoka inflacja zaczyna odstraszać Polaków od sklepów

Majowy spadek sprzedaży dóbr trwałego użytku zwiastuje spowolnienie wzrostu konsumpcji. Na razie popyt wspiera napływ uchodźców z Ukrainy.

Spada bezrobocie i przybywa pracujących Ukraińców w Polsce

Prawie o 26 tysięcy zmalała w maju liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. W rezultacie stopa bezrobocia spadła do 5,1 proc. Koniunktura na rynku pracy sprzyja też uchodźcom z Ukrainy – już ponad 200 tys. z nich znalazło w Polsce legalną pracę.

Firmy będą zatrudniać, lecz na mniejszą skalę

Choć w III kwartale pracodawcy częściej niż w II kwartale planują wzrost zatrudnienia, to skalę rekrutacji mogą ograniczać rosnące koszty i niepewność.

Fala uchodźców z Ukrainy nas wzbogaci, a nie zuboży

Komisja Europejska ocenia, że Polska będzie w tym roku jednym z nielicznych państw UE, które doświadczą spadku PKB per capita i istotnego wzrostu bezrobocia. To wątpliwe.

Andrzej Kubisiak: Nadchodząca recesja nie musi oznaczać skoku bezrobocia

Polskę czeka tzw. techniczna recesja, ale w praktyce spowolnienie gospodarcze będzie dość łagodne. A jeśli tak, to ochłodzenie na rynku pracy ograniczy się do stagnacji zatrudnienia – ocenia Andrzej Kubisiak, wicedyrektor PIE.

Gospodarczy obraz województw. Niekwestionowana dominacja Mazowsza

Choć dane GUS potwierdzają, że duży może więcej i Mazowsze przoduje w większości statystyk, to już kolejne pozycje potrafią zaskakiwać. Warto zwrócić uwagę choćby na produkcję sprzedaną w budownictwie i przemyśle.

Moskwa: 200 tysięcy Rosjan idzie na bruk. Biznes zwalnia i redukuje rozwój

Wycofywanie się zagranicznego biznesu z Rosji grozi utratą pracy około 200 tysiącom Rosjanek i Rosjan. Przyznał to publicznie mer 11-milionowej stolicy Rosji. Zwolnienia rozpoczęły też największe rosyjskie sieci handlowe.

Rośnie bezrobocie w Rosji. Po wzroście cen, to będzie kolejny szok

Bezrobocie w Rosji w tym roku sięgnie 9 proc. i będzie najwyższe od 30 lat. Czyli gospodarka wróci do czasów z początku reform, kiedy jedna po drugiej zamykały się fabryki i zwalniano ich pracowników.