Tag: Bezrobocie

Powiązane

Makroekonomia

Bezrobocie rośnie w Niemczech. To efekt uchodźców z Ukrainy

Według danych Federalnego Urzędu Pracy, w czerwcu 2022 roku stopa bezrobocia w Niemczech, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wzrosła do poziomu 5,3 proc. z 5 proc. w maju.

Spada bezrobocie i przybywa pracujących Ukraińców w Polsce

Prawie o 26 tysięcy zmalała w maju liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. W rezultacie stopa bezrobocia spadła do 5,1 proc. Koniunktura na rynku pracy sprzyja też uchodźcom z Ukrainy – już ponad 200 tys. z nich znalazło w Polsce legalną pracę.

USA: Dobre dane z rynku pracy

Amerykański rynek pracy był w maju nadal rozgrzany. Przybyło na nim 390 tys. etatów (poza rolnictwem), podczas gdy spodziewano się wzrostu o 317 tys.

Firmy będą zatrudniać, lecz na mniejszą skalę

Choć w III kwartale pracodawcy częściej niż w II kwartale planują wzrost zatrudnienia, to skalę rekrutacji mogą ograniczać rosnące koszty i niepewność.

Fala uchodźców z Ukrainy nas wzbogaci, a nie zuboży

Komisja Europejska ocenia, że Polska będzie w tym roku jednym z nielicznych państw UE, które doświadczą spadku PKB per capita i istotnego wzrostu bezrobocia. To wątpliwe.

Andrzej Kubisiak: Nadchodząca recesja nie musi oznaczać skoku bezrobocia

Polskę czeka tzw. techniczna recesja, ale w praktyce spowolnienie gospodarcze będzie dość łagodne. A jeśli tak, to ochłodzenie na rynku pracy ograniczy się do stagnacji zatrudnienia – ocenia Andrzej Kubisiak, wicedyrektor PIE.

Gospodarczy obraz województw. Niekwestionowana dominacja Mazowsza

Choć dane GUS potwierdzają, że duży może więcej i Mazowsze przoduje w większości statystyk, to już kolejne pozycje potrafią zaskakiwać. Warto zwrócić uwagę choćby na produkcję sprzedaną w budownictwie i przemyśle.

Moskwa: 200 tysięcy Rosjan idzie na bruk. Biznes zwalnia i redukuje rozwój

Wycofywanie się zagranicznego biznesu z Rosji grozi utratą pracy około 200 tysiącom Rosjanek i Rosjan. Przyznał to publicznie mer 11-milionowej stolicy Rosji. Zwolnienia rozpoczęły też największe rosyjskie sieci handlowe.

Rośnie bezrobocie w Rosji. Po wzroście cen, to będzie kolejny szok

Bezrobocie w Rosji w tym roku sięgnie 9 proc. i będzie najwyższe od 30 lat. Czyli gospodarka wróci do czasów z początku reform, kiedy jedna po drugiej zamykały się fabryki i zwalniano ich pracowników.

Rekordowo niskie bezrobocie w końcówce roku w Polsce

W IV kwartale 2021 r. stopa bezrobocia według BEAL spadła do rekordowo niskich 2,9 proc. – podał GUS. Ważne, że najszybciej poprawia się sytuacja wśród młodych.