We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Finansów. Projekt zakłada m.in. podział kompetencji nadzorczych nad instrumentami płatniczymi pomiędzy Komisję Nadzoru Finansowego a prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Taki pogłębiony system nadzoru ma wpłynąć na zabezpieczenie i usprawnienie schematów, w ramach których funkcjonują instrumenty płatnicze. Co więcej, miałyby się zmniejszyć koszty prowadzenia działalności przez przedsiębiorców akceptujących płatności elektronicznie. Klienci będą mogli jedną kartą płatniczą dokonać płatności w ramach różnych systemów płatniczych, takich jak Visa, MasterCard czy system lokalny.

Planowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania krajowego prawodawstwa do postanowień unijnego rozporządzenia.

Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa płatności dokonywanych elektronicznie. Mają wejść w życie po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu