Zamiast klasztoru ma powstać pensjonat. Mieszkańcy i burmistrz Zakopanego są zszokowani

Siostry Karmelitanki chcą się przeprowadzić w spokojniejsze miejsce. Aktualny burmistrz Łukasz Filipowicz podkreśla, że klasztor jest w Zakopanem praktycznie od zawsze, więc jest zaskoczony możliwością stworzenia w tym miejscu pensjonatu.

Publikacja: 18.05.2024 10:17

Zamiast klasztoru ma powstać pensjonat. Mieszkańcy i burmistrz Zakopanego są zszokowani

Foto: Adobe Stock

Siostry Karmelitanki Bose z klasztoru znajdującego się przy ul. Kościelnej w Zakopanem w latach 2017-2020 złożyły wnioski o wydanie dla ich ośmiu działek warunków zabudowy na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącego domu zakonnego, zmieniając jego przeznaczenie na pensjonat (usługi hotelarskie).

Aktualny, nowo wybrany burmistrz Zakopanego Łukaszowi Filipowicz mówi „Rzeczpospolitej”, że klasztor jest w tej gminie od tak dawna, że stał się integralną częścią miasta. Z tego powodu burmistrzowi trudno jest sobie wyobrazić, że mogłyby w tym miejscu zostać zbudowane bloki czy że mógłby zostać utworzony pensjonat. - Uważam, że klasztor powinien pozostać w tym miejscu, są tam piękne tereny zielone, ale, oczywiście, jest to decyzja sióstr. Jako miasto nie mamy wpływu na to, o jakim przeznaczeniu tego terenu zdecydują siostry, ponieważ nie jest to nasz gminny teren - podkreśla burmistrz Łukasz Filipowicz.

Czytaj więcej

Parafia wybudowała restaurację na dawnym cmentarzu. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie

Pensjonat zamiast klasztoru przy ul. Kościelnej w Zakopanem

W czasie kadencji poprzedniego burmistrza Leszka Doruli, z uwagi na zaawansowany etap procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego m.in. teren objęty wnioskiem, Urząd Miasta Zakopane w lutym 2024 r. zawiesił do 21 czerwca 2025 r. postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. W kwietniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu utrzymało w mocy postanowienie byłego burmistrza miasta Zakopane zawieszające przedmiotowe postępowanie. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Powodem zawieszenia postępowania jest niezgodność wnioskowanej funkcji z ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego m.in. teren objęty wnioskiem. Obecnie projekt planu miejscowego jest na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.

Bartłomiej Rzepa, kierownik Biura Planowania Przestrzennego UM Zakopane.

Aktualnie na tym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale poprzednich latach był przeznaczony na obiekty sakralne. Z tego powodu burmistrz Łukasz Filipowicz nie ukrywa, że zaskoczenie budzi złożenie wniosku o warunki zabudowy na budowę w tym miejscu budynków wielorodzinnych.

Czytaj więcej

Jest sądowy finał głośnej sprawy blokowania ścieżki na Gubałówkę

Środki ze sprzedaży na nowy klasztor, dom dla gości i pustelnię

Jedna z Sióstr Karmelitanek przekazała „Rzeczpospolitej” podczas rozmowy telefonicznej, że nie udzielają na ten temat informacji, a ich stanowisko zostało opublikowane w oficjalnym oświadczeniu. Nie odpisały także na maila, w którym pytaliśmy, z jakiego powodu postanowiły złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy. We wspomnianym oświadczeniu siostry wskazały natomiast, że ich starania o korzystne sprzedanie nieruchomości w Zakopanem podyktowane są wyłącznie potrzebą uzyskania koniecznych środków finansowych na zrealizowanie projektu przeprowadzki do nowego miejsca w Stróży.

— Przeprowadzkę postrzegamy jako ważną dla zapewnienia wspólnocie właściwych warunków do życia kontemplacyjnego, domagającego się samotności i ciszy. Nie planowałyśmy i nie planujemy żadnego zaangażowania deweloperskiego — dodały siostry w oświadczeniu.

Wpływ na decyzję o przeprowadzce ma wybudowanie w bezpośrednim sąsiedztwie klasztoru osiedla apartamentowców, które ma przeszkadzać siostrom w kontemplacji. Dodajmy, że w Stróży, zgodnie z planami, zbudowany ma zostać nowy klasztor, dom dla gości i pustelnia.

W sprawie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego ul. Kościelnej zorganizowane zostaną wkrótce konsultacje społeczne. Wtedy mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się co do oczekiwanego przeznaczenia tego terenu.

Prawnicy
Gdzie uczą najlepszych prawników w Polsce? Ranking wydziałów prawa 2024
Podatki
Fiskus nie przejął się wyrokiem NSA. Sam przelew nie wystarczy
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy: wybór „spośród sędziów" nie oznacza wyboru „przez sędziów"
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży