Gościem #RZECZoPRAWIE była mec. Katarzyna Kuźma, wiceprezes Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych oraz partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Stowarzyszenie założyli prawnicy z ośmiu dużych kancelarii. - Czy z zamówieniami jest tak źle, że prawnicy muszą zwierać szyki? – pytała gościa prowadząca program Jolanta Ojczyk.

- Prawo zamówień publicznych jest odpowiedzialne za duży obszar naszej gospodarki. Dużo się w nim dzieje. Niecały rok temu weszła w życie duża nowelizacja prawa zamówień publicznych, która do tej pory wzbudza kontrowersje i wątpliwości interpretacyjne. Jednocześnie mówi się o potrzebie szerokiej reformy całego systemu zamówień publicznych. Toczą się prace przygotowawcze nad taką reformą, mają zmienić się przepisy o koncesjach i systemie odwoławczym. Stowarzyszenie chce być platformą do dyskusji na ten temat. Chcemy też brać udział jako partner w tworzeniu nowych przepisów. Naszym celem jest ułatwienie szerszego spojrzenia na tę problematykę, ale trochę też zmiana optyki, bo zamówienia publiczne, to nie jest jedna ustawa. To dziedzina prawa ściśle połączona z innymi dziedzinami, a także prawem unijnym – wyjaśniła Katarzyna Kuźma.

Dodała, że Stowarzyszenie bierze obecnie udział w tworzeniu raportu na temat działania systemów odwoławczych w krajach Unii Europejskiej.

- Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca ten raport zostanie opublikowany i będzie przyczynkiem do dyskusji na temat reformy systemu odwoławczego w Polsce – powiedziała mec. Kuźma.

Jak wyjaśniła, polskie prawo zamówień publicznych zostało znowelizowano po to, by dostosować przepisy do prawa unijnego. Nie uwzględniono w nowelizacji potrzeb wynikających z polskiej specyfiki i teraz nadszedł czas, by to zrobić.

- Wykonawcy narzekają na brak równowagi stron w umowach o zamówienia publiczne – nadmierne przenoszenie ryzyka na wykonawcę. Do tego dochodzi niejednolite orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w analogicznych stanach faktycznych. To powoduje niepewność prawną dla wykonawców. Poza tym ustawa była nowelizowana tyle razy, że dla przeciętnego wykonawcy jest już nieczytelna – mówiła Katarzyna Kuźma.

#RZECZoPRAWIE:Katarzyna Kuźma- Kłopoty z prawem zamówień publicznych