Sąd: firmie nie wolno dowolnie zmieniać wysokości odprawy

Jeśli spółka nie dojdzie do porozumienia z pracownikami, to bez względu na trudną sytuację finansową musi zapłacić tym przechodzącym na emeryturę.

Publikacja: 25.05.2023 07:45

Sąd: firmie nie wolno dowolnie zmieniać wysokości odprawy

Foto: Adobe Stock

Tak nieprawomocnie orzekł Sąd Rejonowy w Szczecinie, rozpatrując sprawę zastępczyni głównego księgowego w spółce, której zgodnie z obowiązującym w niej regulaminem po 30 latach pracy przysługiwała odprawa emerytalna w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, czyli ponad 40 tys. zł. Pracodawca wypłacił jej zaś kwotę taką jak za kwartał, powołując się przy tym na zapisy przyjętej w tej sprawie uchwały.

Kobieta chciała wyrównania sumy, wskazując, że na zmianę nie zgodził się związek zawodowy, a ona sama nie otrzymała wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy. Ono było zaś konieczne, bo te miały się pogorszyć.

Spółka chciała oddalenia powództwa. Argumentowała, że pracownica – jako członkini kadry zarządzającej – nie była objęta zapisami regulaminu wynagrodzenia. Stanowisko związku zaś nie zostało przekazane zarządowi, tylko nieuprawnionemu pracownikowi, wobec czego firma uznała, że nie sprzeciwił się on zmianom. Ich przyjęcie uzasadniała z kolei sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.

Sąd uznał powództwo kobiety za uzasadnione i nie zgodził się, że obowiązujące w firmie zapisy regulaminu nie obejmowały księgowej. Dotyczyły również jej, o czym świadczy choćby wypłacenie jej pomniejszonej kwoty odprawy. Za niezrozumiały sąd uznał argument, że osoba figurująca w rejestrze KRS jako prokurent spółki, nie była uprawniona do odbioru korespondencji mailowej, z której wynikało, że związek nie zgadza się na nowe zasady.

Przypomniał, że firma powoływała się na wyroki Sądu Najwyższego, w których dopuszczona została możliwość jednostronnej zmiany regulaminu wynagrodzenia przez pracodawcę. Chodzi o przypadki, w których przez dłuższy czas jego sytuacja ekonomiczna jest trudna i musi obniżyć koszty działania przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością, nawet wtedy, kiedy związki zawodowe nie zgadzają się na zmianę i nie proponują realnego kompromisu. Jednak w tej sprawie firma nie wykazała, że jej kondycja jest aż tak słaba.

Sąd wskazał, że wprowadzenie zapisów uchwały wymagało porozumienia zmieniającego i dodał, że nie rozumie stanowiska, jakoby niższa wartość odprawy miała nie być dla księgowej mniej korzystna.

Sygnatura akt: IX P 76/22

Czytaj więcej

Odprawa za odrzucenie wypowiedzenia zmieniającego jedynie wyjątkowo
Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach