Można wybrać datę dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę

Pracodawca nie musi wręczać pracownikowi pisma o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym osobiście; może to zrobić m.in. za pośrednictwem poczty. Termin rozwiązania stosunku pracy może się wtedy rozminąć z datą doręczenia pisma rozwiązującego umowę. Pracodawcy często zakładali, że rozwiązanie umowy o pracę następuje z chwilą wręczenia dyscyplinarki pracownikowi. Wysłanie dyscyplinarki pocztą praktycznie uniemożliwia ustalenie z góry daty doręczenia. Obecnie Sąd Najwyższy uspokaja – można samemu ustalić datę zwolnienia.