Najczęstsze błędy w formułowaniu kar umownych

Niewłaściwy zapis dotyczący kary umownej może uniemożliwić wierzycielowi jej dochodzenie, a dłużnikowi pozwolić uniknąć konsekwencji.

Publikacja: 09.12.2019 17:15

Najczęstsze błędy w formułowaniu kar umownych

Foto: 123RF

Zgodnie z zasadami prawa cywilnego niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego wiąże się z odpowiedzialnością za wyrządzoną z tego tytułu przez kontrahenta szkodę. Problemem po stronie poszkodowanych jest jednak konieczność wykazywania wysokości powstałej szkody przed sądem, co w wielu wypadkach może nie być łatwe i wymaga zaangażowania znacznego nakładu sił i środków. Dlatego też przedsiębiorcy w zawieranych przez siebie umowach często korzystają z możliwości jakich dają im kary umowne. Polegają one na zastrzeżeniu, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę z góry oznaczonej sumy, należnej bez względu na wysokość zaistniałej szkody.

Pozostało 91% artykułu

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu