Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie warunków naliczania preferencyjnej 8-proc. stawki VAT. Powinna rozwiązać problemy sprzedawców sznurka rolniczego. Minister finansów przesądził, że mogą naliczać niższą stawkę podatku bez względu na to, w jaki sposób wykorzysta go nabywca.

Przypomnijmy, że unijne przepisy pozwalają na stosowanie obniżonej stawki VAT przy sprzedaży towarów przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej. Polska ustawa o VAT wymienia natomiast sznurek do maszyn rolniczych w wykazie towarów obciążonych 8-proc. podatkiem (poz. 78 załącznika nr 3). Skarbówka w ostatnich latach twierdziła jednak, że preferencyjną stawkę podatku można zastosować wtedy, gdy sznurek został wykorzystany do celów rolniczych. Jeśli było inaczej, sprzedawca musiał naliczać 23 proc. VAT.

W interpretacji ogólnej minister finansów podkreślił jednak, że ani polskie przepisy, ani unijna dyrektywa nie przewidują dodatkowych warunków zastosowania obniżonej stawki podatku. Nie wymagają, aby sprzedawca miał np. oświadczenia nabywców o wykorzystaniu towaru do określonych celów.

Oznacza to, że sprzedaż sznurka, który ze względu na cechy fizyczne i właściwości oferowany jest z przeznaczeniem do maszyn rolniczych, można opodatkować 8-proc. VAT. Sposób wykorzystania tego sznurka przez nabywcę nie ma wpływu na zastosowanie przez sprzedawcę preferencyjnej stawki.

numer interpretacji: PT1.8101.6.2017