Opodatkowanie kosztów opłat pocztowych

Kwoty wydawane przez radcę prawnego na zakup znaczków oraz nadawanie przesyłek w imieniu i na rzecz klientów są wolne od podatku od towarów i usług.

Publikacja: 15.12.2019 00:01

Opodatkowanie kosztów opłat pocztowych

Foto: 123RF

Radca prawny (podatnik VAT czynny) świadczy usługi pomocy prawnej podmiotom zainteresowanym poprzez występowanie przed sądami w charakterze pełnomocnika. Zgodnie z zawartymi z klientami umowami są oni zobowiązani m.in. do zwrotu wydatków poniesionych przez niego w celu świadczenia pomocy prawnej na ich rzecz opłat pocztowych. Opłaty pocztowe wiążą się z koniecznością korespondowania z sądem lub uczestnikami postępowania w sprawach, którym powierzono radcy prawnemu reprezentację (w ramach toczącego się postępowania). Wydatki te pierwotnie ponosi radca prawny. Zgodnie z zawartymi umowami przysługuje mu roszczenie o zwrot tych należności od nich niezależnie od przysługującego mu wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną. Radca prawny wysyła korespondencję za pośrednictwem Poczty Polskiej w imieniu swojego klienta, będącego zleceniodawcą usługi prawnej. Spis i potwierdzenie terminu nadawanych przesyłek radca prawny zrealizuje na podstawie książki nadawczej, na podstawie której liczona jest ilość wysłanej korespondencji w imieniu danego klienta. Wysłana korespondencja pozostaje w aktach sprawy na potrzeby udokumentowania przeprowadzenia danej czynności. Prawnik dysponuje dowodami poniesienia opłat pocztowych w imieniu i na rzecz poszczególnych klientów. Opłaty pocztowe są przejściowo ujmowane przez niego w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku VAT. Czy radca prawny, ponosząc w imieniu i na rzecz swoich klientów koszty opłat pocztowych związanych z wysyłką pism do dłużników danego klienta, mógł uznać, że zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT że czynność ta stanowi zwrot poniesionych przez niego wydatków, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i powinna zostać udokumentowana notą obciążeniową?

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu